Länet | Avsiktsförklaring om vårdboende i Askersund

Av på 10 juni, 2015

Ett centrum för vård och omsorg ska utvecklas i Askersund. Det har Region Örebro län, Askersunds kommun och Länsgården Fastigheter AB i dag kommit överens om i en gemensam avsiktsförklaring som undertecknats av de tre parterna. Regionstyrelsen beslutade att för sin del anta överenskommelsen.

Det är fastigheten Sjukhuset 1, som i dag innehåller verksamheter från såväl Askersunds kommun som Region Örebro län, som ska utvecklas ytterligare. I dag finns i lokalerna vårdcentral, särskilt boende för äldre, korttidsboende, folktandvård, familjecentral samt administrativa lokaler.

 Fruktbart samarbete mellan Region Örebro län och Askersunds kommun
Från Region Örebro läns sida ser vi det som mycket fruktbart att tillsammans med Askersunds kommun utveckla verksamhet ytterligare för äldre i lokaler som vi båda i dag har verksamhet i, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. I äldrevården, där vi är två huvudmän som bidrar med olika insatser, är det nödvändigt att vi samverkar brett. Den här satsningen ligger helt i linje med Region Örebro läns och kommunens ambitioner att utveckla en nära, kvalitativ och effektiv hälso- och sjukvård i Askersund.

 Nya möjligheter kan skapas
Vi behöver fler särskilda boendeplatser och korttidsplatser i Askersunds kommun. Genom att samlokalisera nya platser med Region Örebro läns verksamhet får vi många fördelar för invånare och patienter, säger Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande, Askersunds kommun. I vårt utökade samarbete kan vi ta tillvara och skapa nya möjligheter. Vår ambition är att ligga i framkant med det nya boendet. Det ska möta framtidens krav på innehåll, utformning och teknik.

Länsgården – en resurs i länet

Länsgården vill vara en resurs för alla kommuner i Örebro län och ser positivt på Askersunds initiativ till samverkan, säger Björn Eriksson (S), styrelseordförande Länsgården Fastigheter AB. Inom Länsgården har vi god erfarenhet av att arbeta med byggnation för vård och omsorgsboende.

100 boenden

Om- och tillbyggnaden av Västergården innebär att det skapas ett vård- och omsorgsboende med cirka 100 boendeenheter och korttidsplatser för personer med behov. Projektet ska även innehålla dagverksamhet, samt en ”frivilligcentral” med öppen verksamhet. Den del av fastigheten som inrymmer kommunens verksamheter, Västergården, ägs av Länsgården Fastigheter AB som är helägt inom Region Örebro läns bolagskoncern.

Region Örebro län, Askersunds kommun och Länsgården Fastigheter AB ska nu tillsammans ta fram ett beslutsunderlag för om- och tillbyggnad av fastigheten Sjukhuset 1 i Askersund. Målsättningen är projektstart under 2016.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in