Länet | Inbjudan till samtal om regionala kulturplanen och kulturlivet i Lindesberg

Av på 14 december, 2015

Vad har det lokala kulturlivet i Lindesberg för plats i den regionala kulturplanen? Nätverket Lindekultur inbjuder till öppet samtalsmöte tisdag 26 januari kl 18:00 på Lindesbergs stadsbibliotek med representanter för Region Örebro län – Bengt Storbacka (ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn) och Rikard Åslund (områdeschef för kultur och ideell sektor).

Region Örebro län har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande.

Den nya regionala kulturplanen innebär att det finns en tydlig inriktning för detta arbete åren 2016-19. Planen tar särskild hänsyn till alla människors rätt att ta del av kultur samt att inkluderingen i kulturlivet ska öka. Demokrati, kulturell mångfald och inkludering är viktiga utgångspunkter för kulturplanen liksom gränsöverskridande samverkan.

”Ett fritt och tillgängligt kulturliv är avgörande för den demokratiska utvecklingen och för såväl personlig som regional tillväxt”, säger Bengt Storbacka i ett uttalande om den nya kulturplanen.

Kulturområden som lyfts fram som särskilt viktiga att utveckla vidare i ett första steg är dans, litteratur samt bild och form, liksom fortsatt utveckling av Örebro läns museum. Särskilda insatser ska också riktas för att forma en regional kulturgaranti i samverkan med länets kommuner. Denna innebär att varje barn i förskola och skola ska garanteras att, med tydligare systematik, få både uppleva och vara delaktigt i kulturupplevelser.

”För att komma framåt krävs ett gemensamt arbete med alla som på ett eller annat sätt är verksamma inom kultursektorn. Utan den enkla sanningen kommer vi inte komma långt – oavsett hur fin kulturplan eller hur god överblick vi har”, skriver Rikard Åslund med anledning av den nya kulturplanen.

Samtal om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen

 • När: Tisdag 26 januari kl 18:00
 • Var: Lindesbergs stadsbibliotek – scenen på andra våningen

Medverkande:

 • Bengt Storbacka (ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn)
 • Rikard Åslund (områdeschef för Kultur och ideell sektor)
 • Sven Carlsson (Nätverket Lindekultur) är samtalsledare

Program:

 • Region Örebro län och kulturens plats i den nya organisationen
 • Den nya regionala kulturplanen 2016-19 – allmän introduktion
 • Vad har det lokala kulturlivet i Lindesberg för plats i den regionala kulturplanen?
 • Vad behövs för att det lokala kulturlivet kan ta mer plats i den regionala kulturplanen?
 • Övriga frågor

Övrigt;

 • Mötet är öppet för alla som är intresserade av den regionala kulturplanen i allmänhet och det lokala kulturlivet i Lindesberg i synnerhet.
 • Mötet arrangeras med stöd av Lindesbergs kommuns tillväxtförvaltning (Lindesbergs stadsbibliotek) som står för lokal.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in