Länet | Lägger socialdemokraterna ner Lindesbergs lasarett

By on 11 april, 2016

Socialdemokraterna har länge byggt sin maktbas i landstings- och regionfullmäktige på att hävda att de är garanten för bevarandet av de två mindre länslasaretten i Lindesberg och Karlskoga. Men nu verkar det som om Marie-Louise Forsberg-Fransson förbereder för en kommande nedläggning av Lindesbergs lasarett.

Vi ser nu allt större protester mot de nedskärningar på vården på Lindesbergs lasarett som socialdemokraterna administrerar. För tillfället är det en neddragning av viss akutverksamhet. Men vad är det som händer på sikt? Håller socialdemokraterna med Marie-Louise Forsberg-Fransson i spetsen egentligen på med att förbereda en nedläggning av lasarettet, undrar Anna Ågerfalk, regionråd i opposition.

Förslagen om neddragningar av akutverksamheten vid Lindesbergs lasarett borde aldrig komma upp på politikernas bord. Är det så att verksamhet kan bedrivas bättre och billigare utan att det påverkar organisation eller andra arbetsformer, är det chefernas uppdrag och ansvar att genomföra dem själva, utan speciella politiska beslut.

Men det beslut vi nu har på bordet visar att det inte fungerar så. Av den information vi fått efter att förslaget blev offentligt, verkar det som om de ekonomiska parametrarna minst sagt är osäkra. Kommer det att innebära en besparing, eller kommer ökade transportkostnader med mera att äta upp eventuella vinster? Som vanligt är ekonomiinformationen bristfällig.

För det andra verkar cheferna oroade över hur stort deras mandat är. Socialdemokraterna är mer intresserade av att hantera detaljfrågor på verksamhetsnivå än att styra och strukturera hela verksamheten och leda organisationen. Då landar man i att regionstyrelsen hanterar administrativa förslag istället för strategiska beslut.

Ett sådant strategiskt beslut borde vara framtiden för Lindesbergs lasarett. Lägger man samman de beslut som majoriteten nu tar, exempelvis starten av en ny, större vårdcentral och neddragningen av akutvården, finns det mycket som talar för att de för in regionen på en väg som oåterkalleligen leder till nedläggning av Lindesbergs lasarett.

Socialdemokraterna har kunnat behålla makten i regionen tack vare det starka stödet, framförallt i norra och västra länsdelarna. Marie-Louise Forsberg-Fransson har själv framstått som en garant för Lindesbergs lasarett. Ett arbete som leder mot en nedläggning av något av de två mindre länslasaretten skulle vara en politisk omöjlighet för socialdemokraterna. Är det därför de inte vågar arbeta med de strategiska frågorna?

Liberalerna kommer att säga nej till de föreslagna besparingsbesluten. Vi gör det av tre skäl. Dels för att det i huvudsak handlar om ett ansvar som ligger på chefsnivå. Dels för att ekonomin i besluten är oklar. Men framförallt för att vi inte vet vad besluten kommer att leda till på sikt. Beslut som leder till en nedläggning av ett av länslasaretten kan inte mörkas, utan måste diskuteras i öppenhet för att länsborna ska få säga sitt, avslutar Anna Ågerfalk.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login