Länet | Pengar till projekt som ska ge bättre miljö och fler arbetstillfällen

Av på 21 maj, 2015

Nämnden för regional tillväxt valde vid sitt sammanträde den 20 maj att finansiera tre projekt som kombinerar miljövänligt tänkande med en förhoppning om expanderande företag. Projekten handlar om solel, hållbart resande och en grön logistikregion.

De tre projekten tilldelas totalt 2 454 610 kronor av nämnden. Störst andel, 1 231 844 kronor, får projekt Gröna logistikregionen. Projektet ska utveckla Örebroregionen som logistikregion och bidra till en hållbar tillväxt i logistikbranschen.Målet är att logistikberoende företag ska välja Örebroregionen ur ett hållbart ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Vi i vill synliggöra regionens gynnsamma logistiska läge, och vi vill arbeta för klimateffektiva godstransporter. Det är viktiga bidrag för att behålla regionens expansion inom logistiksektorn samtidigt som vi visar att regionen tar ansvar för hållbarhetsfrågorna, säger Irén Lejegren, S, ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Framtidens solel
Projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige tilldelas 1 020 000 kronor. Projektet ska genom utbildningsinsatser få små och medelstora företag att investera i solel. Målet med projektet är att nya företag och nya arbetstillfällen ska uppstå samtidigt som nationella och regionala klimatmål kan uppnås. Utbildningsinsatserna ska bland annat visa hur företag kan genomföra ekonomiskt och tekniskt lämpliga investeringar, hur de kan ta del av goda exempel och hur de kan använda sig av nya innovationer.

Hållbart resande
Det tredje projektet är en förstudie om hållbart resande som tilldelades 202 766 kronor. Projektet ska undersöka hur Region Örebro län genom att titta på värden som information, kommunikation, samordning och organisation kan öka antalet resor med kollektivtrafiken.

Det här ska ses som ett komplement till investeringar i infrastruktur och teknik. Vår förhoppning är att det ska bidra till öka kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresorna, och att kollektivtrafiken ska vara ett föredöme när det gäller miljön och effektiviteten, säger Irén Lejegren.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in