Länet | Regionhälsan är nu en Akademisk företagshälsa

Av på 20 november, 2015

Regionhälsan i Örebro län har som första företagshälsovård kvalificerat sig till medlemskap i Kompetenscentret för företagshälsa. Regionhälsan kan därmed kalla sin verksamhet för Akademisk företagshälsa. Bakom Kompetenscentret för företagshälsa står Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala Universitet och Svenska Miljöinstitutet.

Syftet med Akademisk företagshälsa är att skapa en standardisering och struktur för kvalitetssäkrade arbetssätt för företagshälsor i Sverige som bygger på ett evidensbaserat arbete. Det ska också underlätta kunskapsutbytet mellan forskning och praktik inom företagshälsovård. Detta för att främja och stödja utvecklingen av hälsosamma arbetsplatser.

Företagshälsa enligt senaste vetenskap
Det är både glädjande och uppfordrande, säger Bennet Sandberg, chef för Regionhälsan i Örebro län. Vi har visat att vi i vårt arbetssätt säkrar att såväl anställda som arbetsgivare nås av den senaste vetenskapen.  Det innebär också att våra insatser för att förebygga och åtgärda riskfyllda arbeten och arbetsplatser är enhetliga och kostnadseffektiva.

Visar vikten av kvalitetsarbete
Att bedriva en verksamhet med hög kvalitet samtidigt som den är kostnadseffektiv har varit nämndens absoluta strävan sedan länge, säger Urban Jonsson (S), ordf. i nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Det är väldigt roligt att vi med hjälp av våra engagerade medarbetare har lyckats ta detta steg och det visar tydligt vikten av vårt kvalitetsarbete.

Fakta:
Regionhälsan företagshälsovård erbjuder sina resurser till Region Örebro län, delar av Örebro kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun (från 2016) samt företag och verksamheter huvudsakligen i Örebro län.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in