Lokala idrottssamarbeten för ökad inkludering

By on 19 februari, 2020

Efter flera års samarbete växlar Nordic Choice Hotels och Riksidrottsförbundet nu upp samarbetet med ökad inriktning på inkludering, vilket båda organisationerna under en längre tid arbetat intensivt med på varsitt håll. Insatserna kommer framförallt att ske på lokal nivå, där idrottsrörelsens regionala organisation RF-SISU distrikten och hotellen har möjlighet att samarbeta utifrån de förutsättningar som råder på respektive ort.

Både Nordic Choice Hotels och Riksidrottsförbundet har i flera års tid haft stort fokus på inkludering i all verksamhet. För Riksidrottsförbundet är inkluderande idrott en förutsättning för hela det pågående utvecklingsarbetet, Strategi 2025, med mål att alla ska vara välkomna och ges förutsättningar för idrott hela livet. På samma sätt har Nordic Choice Hotels inkluderingsfilosofi som ambition att genomsyra hela organisationen, inte minst i rekryteringssammanhang. Båda organisationerna har även ett djupt engagemang i Pride.

Det fördjupade samarbetet har fokus på inkludering där RF-SISU distrikten samarbetar med hotellet på orten. Konkret kan det t ex innebära att idrottsrörelsen genomför utbildningar med fokus på inkludering, normer och utanförskap och att Nordic Choice Hotels står för lokalerna. Tanken är att ett löpande idéutbyte på lokal nivå anpassas utifrån de förutsättningar och behov som finns på respektive ort eller region, till skillnad från traditionella samarbeten som ofta styrs uppifrån och rullas ut över landet utifrån en och samma mall.

–  Det lokala fokuset passar bra då vi arbetar intensivt och framgångsrikt med inkluderingsarbete inte minst i våra RF-SISU distrikt. Samarbetet med Nordic Choice Hotels ger förutsättningar för idrottsrörelsen att göra ännu mer, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Nordic Choice Hotels grundare Petter Stordalen håller med:

Vi har länge bidragit till svensk idrottsrörelse, inte minst med det samhällsansvar vi tar lokalt. Vi delar samma syn som RF på inkludering, jämställdhet och allas lika värde – och vi menar allvar med att vi vill ta ansvar för planeten. Därför ser jag fram emot att få intensifiera samarbetet med idrottsrörelsen runt om i Sverige.

Nordic Choice Hotels är även nationell partner till SM-veckan, ett av Sveriges största idrottsevenemang som arrangeras av RF i samarbete med SVT.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa RF/SISU

You must be logged in to post a comment Login