Lokalt | Utdelning av Örebroregionens energipris 2015

By on 31 mars, 2016

På fredagens Superpromotionmorgon i Örebro delar landshövding Maria Larsson och Kerstin Bergström Persson (S), ordförande för Region Örebro läns fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor, ut Örebroregionens energipris 2015.

Priset delas ut i två kategorier: Årets inspiratör och Årets föredöme.

KumBro Vind och Linde energi är de två finalister som gör upp om priset i kategorin Årets föredöme.

I kategorin Årets inspiratör står Per Halldin från det egna företaget Solkraft i Viby mot familjen Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl, Joel Holmdahl och Maria Danielsson från Finngården Rikkenstorp.

Årets föredöme delas ut till ett företag eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskar klimatpåverkan eller energianvändningen eller ökar användning av förnybar energi. Vid bedömningen tas hänsyn till åtgärdens spridningseffekt, storlek, framtida potential och nytänkande. Förra året vann Kjellbergs logistik från Hällefors.

Årets inspiratör delas ut till en person eller organisation som inspirerat andra till energieffektivisering, ökad användning av förnybar energi eller minskad klimatpåverkan. Vid bedömningen tas extra hänsyn till spridningseffekt och nytänkande.

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län, vinnarna har utsetts av Region Örebro läns fokusnämnd för miljö och klimat.

Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel och på så sätt inspirera till åtgärder som bidrar till att nå visionen i energi- och klimatprogrammet om ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050.

Priset har delats ut sedan 2011.

Lokalt
Örebrnyheter

You must be logged in to post a comment Login