Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 24 augusti, 2016

På Kommunstyrelsens möte 23 augusti behandlades bland annat taxa för nyttoparkeringstillstånd för food trucks.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Protokollen är ännu inte justerade.

Taxa för nyttoparkeringstillstånd för food trucks

Kommunstyrelsen beslutar anta en årlig taxa på 25 tusen kr för nyttoparkeringstillstånd för food trucks i Örebro. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2017. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login