Lokalt | Det födda och ofödda barnet i fokus på vårmötet i perinatologi

By on 14 april, 2016

Vårmötet i perinatologi samlar årligen branschens alla intressenter inom obstetrik och neonatologi. I år arrangeras mötet den 14-15 april på Conventum i Örebro. Två intressanta seminarier som kommer presenteras är ”Vem bestämmer över navelsträngsblodet?” och ”Nationell konsensus om extremt underburna”.

Perinatologi är ett ungt forskningsområde som berör graviditet, förlossning och den första tiden efter barnets födelse.

Det är en viktig och uppskattad träff för alla oss som arbetar inom området, säger Andreas Ohlin, verksamhetschef på barn-och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

På programmet för årets möte finns många intressanta punkter. Bland annat seminariet ”Vem bestämmer över navelsträngsblodet?”. Det blod som finns kvar i navelsträngen när ett barn har fötts har ett unikt innehåll av stamceller och det finns idag kommersiella företag som mot betalning erbjuder nedfrysning av barnets stamceller. Samtidigt finns ny vetenskap som pekar på att det nyfödda barnet behöver allt navelsträngsblod direkt efter förlossningen varför föräldrar ställs inför ett dilemma: Var gör blodet mest nytta för det nyfödda barnet, i barnets kropp eller nedfryst i en blodbank?

Sverige är världsledande i omhändertagandet av de allra mest för tidigt födda barnen, trots det har det under lång tid funnits olika uppfattningar om vid vilken graviditetsvecka livsräddande insatser för barnet bör sättas in. För att förhindra regionala skillnader har landets experter kommit överens om en gemensam strategi som för första gången på vårmötet presenteras av professor Magnus Domellöf, Umeå, som är ordförande i svenska neonatalföreningen.

Mötet arrangeras av Barn-och ungdomskliniken och Kvinnokliniken på USÖ samt Örebro Universitet.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login