Lokalt | Egen vårdbegäran i stället för remiss från första Januari

By on 20 november, 2015

Från 1 januari nästa år kan man som patient söka specialistvård utan remiss. Det kallas för ”egen vårdbegäran”. Beslutet innebär att det generella kravet på remiss från primärvårdsnivån nu helt försvinner. Det beslutade nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning den 19 november.

Egen vårdbegäran innebär att patienten själv beskriver sina besvär och symtom via ett formulär och skickar det till önskad verksamhet. Man kan göra en egen vårdbegäran på tre sätt: Via e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden, via en blankett på hemsidan på www.regionorebrolan.se eller genom att ringa till sjukvården för att få en blankett hemskickad.

Goda erfarenheter
– Nu fortsätter vi med införandet av egen vårdbegäran, säger Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa, vård och forskning. Remisskravet från primärvården försvinner. Våra erfarenheter från de verksamheter som redan har egen vårdbegäran är goda. Egen vårdbegäran ökar tillgängligheten till vården och kan också i viss mån avlasta vårdcentralerna.

Redan nu finns egen vårdbegäran inom alla de medicinska specialiteterna, liksom inom psykiatrin, audiologin, STD-mottagning, barn- och ungdomsmedicin samt kvinnosjukvård.

Från 1 januari 2016 införs egen vårdbegäran för ögonsjukvård, rehabiliteringsmedicin, onkologi, kirurgi, ortopedi, onkologi, plastikkirurgi, urologi, handkirurgi, käkkirurgi, öron-näsa- hals, logopedi och foniatri, fysioterapi, geriatrik (minnesmottagning), infektion, psykiatri, vuxenhabilitering, barn- och ungdomshabilitering, audiologi, ortopedteknik, barn- och ungdomsmedicin samt vid Centrum för hjälpmedel vad avser alternativ telefoni.

Fakta:
Egen vårdbegäran innebär inte en rätt att få tas emot i specialistsjukvård, utan det är mottagningens medicinska bedömning som avgör om patienten kommer att kallas till ett besök eller hänvisas till primärvård eller annan specialist. Patienten kan också ges råd om egenvård eller att patientens besvär inte föranleder en vårdkontakt. Patienten måste inte använda sig av egen vårdbegäran. Det finns inget som hindrar att remiss utfärdas liksom hittills från primärvårdsnivån.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login