Lokalt | Fortsatt regeringsstöd för dopningsarbete

Av på 31 januari, 2015

Region Örebro län får fortssatt stöd från regeringen att fördjupa kunskapen om dopningsmissbruk och utveckla behandlingsformerna för personer som missbrukar dopningsmedel. Region Örebro län får 3,7 miljoner kronor för det fortsatta arbetet som startade 2013. I uppdraget ligger bland annat att göra förberedelser för ett framtida nationellt kunskapscenter.

– Det är glädjande att vi får regeringens förtroende att fortsätta arbetet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. I Örebro har vi sedan flera år en stor och samlad kompetens för att möta och behandla dopningsmissbruk. Behovet av ny kunskap om hur sjukvården ska möta och behandla personer med dopningsproblematik är stort. Förutom behandling är det förstås också viktigt att få fram bra förebyggande metoder som kan hindra att ungdomar blir missbrukare.

Nationella riktlinjer – nationellt kunskapscenter
Under 2015 kommer man i projektet bland annat ta fram underlag för nationella riktlinjer för dopningsmissbruk och underlag för ett nationellt kvalitetsregister för personer som missbrukar analbola steroider. Man ska också förbereda för ett framtida nationellt kunskapscenter.

I Örebro finns den enda kliniska mottagningen i Norden som är skärskilt uppbyggd för att möta och behandla dopningsmissbrukare. Det beräknas finnas minst 10 000 personer i Sverige som är dopningsmissbrukare och missbruket ökar.

Region Örebro län har en ambition att kunna förvalta ett nationellt kunskapscenter för dopningsproblematik efter projektets avslut. Dopningsmottagningen tillhör psykiatrins beroendecentrum. Mottagningen startade 2012 men har arbetat med personer med dopningsmissbruk sedan slutet av 1990-talet.

Lokalt, Sport
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in