Lokalt | Handlingsplan för att förebygga självmord

Av på 17 april, 2015

En handlingsplan för att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa ska tas fram under 2015 av nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Det beslutade nämnden vid sitt sammanträde den 16 april. Varje vecka tar någon sitt liv i vårt län. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos män i medelåldern och den näst vanligaste hos yngre kvinnor.

– Studier visar att många självmord går att förebygga. Samhället har en moralisk skyldighet att ingripa, säger Jenny Steen (S), regionråd och ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Människor som överlevt vittnar om sin ambivalens, de vill oftast fortsätta att leva, och det går att avbryta en självmordsprocess genom olika insatser.

Tillsammans med lokala aktörer
Handlingsplanen ska utarbetas i samarbete med samhällets lokala aktörer. Ett förslag är också att inrätta en samordningsfunktion som ska samordna en regional grupp kring självmordsprevention. En sådan funktion skulle bland annat stödja utvecklingen av ett långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete och också kunna ge stöd för utbildning och kompetensutveckling i länet.

Fakta:
90 procent av dem som begår självmord har någon underliggande psykisk sjukdom.
75 procent har sökt somatisk läkare sista halvåret.
30 procent har sökt psykiater sista halvåret.
Dubbelt så många män som kvinnor tar livet av sig.
HBT-personer och utlandsfödda är överrepresenterade.
Psykisk ohälsa utgör en riskfaktor.

29-30 september 2015 anordnas den tionde nationella konferensen om självmordsprevention, denna gång i Örebro.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in