Lokalt | Här finns Örebro universitet i Almedalen

Av på 15 juni, 2015

Innovationers betydelse för livsmedelsbranschens utveckling och utbildningsutbudets betydelse för arbetsmarknaden. Det är två exempel på en rad seminarier där Örebro universitet medverkar under Almedalsveckan i Visby.

Almedalsveckan är en viktig mötesplats där många av landets lärosäten deltar och representeras. Det är bra för Örebro universitet att de forskare och sakkunniga som jobbar här kan visa upp sin expertis och bredd i många olika sammanhang, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Maten och arbetsmarknaden
Örebro universitet representeras på flera olika sätt under Almedalsveckan i Visby. Dels anordnar universitetet egna seminarier, dels medverkar universitetets forskare och sakkunniga i andra organisationers seminarier.

Örebro universitet centralt är arrangör till två seminarier. Den högre utbildningens betydelse för jobb och tillväxt – behövs en förbättrad matchning? belyser den viktiga frågan om samspelet mellan utbildningsutbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden. Här presenterar Entreprenörskapsforum en ny rapport med analyser bland annat av Örebroregionen.

Det andra seminariet, Konsumenternas krav på maten – kan de mötas med forskning och innovation? Exemplet Grythyttan, kommer att visa hur nya kunskaper och innovationer kan bidra till utvecklingen av maten i butiker, hotell och restauranger. I anslutning till seminariet kommer Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan dessutom att visa upp sina praktiska kunskaper genom att bjuda på förtäring.

Örebrosamarbete
Liksom tidigare år samarbetar Örebro universitet med Kommuninvest i Sverige och Örebro kommun på Almedalsveckan, ett samarbete som sker under namnet ”Örebro i Almedalen”.

Det här ett sätt för oss gemensamt att bidra till att marknadsföra Örebro. Genom att vi alla erbjuder intressanta seminarier av nationellt intresse uppmärksammas de verksamheter, den kunskap och de kompetenser som finns här. Det är viktigt för en stad i tillväxt och naturligtvis för oss som är ett växande universitet, säger Jens Schollin.

Aktuella seminarier
Fler seminarier där Örebro universitet representeras handlar bland annat om barnrättsfrågor. Vid ett seminarium som arrangeras av Nordiska ministerrådet diskuteras förekomsten av mikroplast i Östersjön, då premiärvisas också Folke Rydéns minidokumentär om Örebroforskarnas Östersjöexpedition förra sommaren.

Örebro Universitet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in