Lokalt | Hivtest med snabbsvar för riskutsatta grupper införs

By on 28 januari, 2016

Hivtest med snabbsvar införs nu i Örebro. Det är innebörden i den överenskommelse mellan Region Örebro län och RFSL Örebro, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, som regionstyrelsen beslutade om den 27 januari.

Överenskommelsen innebär att RFSL ska erbjuda hivtest med snabbsvar för män som har sex med män och andra riskutsatta grupper. RFSL ska också genomföra insatser för att förändra riskbeteendet hos män som har sex med män. RFSL Örebro får 550 000 kronor för 2016, med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Målgrupp är män som har sex med män (MSM), hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner), nyanlända hbtq-personer, ungdomar och vuxna, personer som lever med hiv och deras anhöriga.

Når fram till viktiga målgrupper
– RFSL har möjlighet att nå vissa målgrupper som vi annars har svårt att nå med viktig information, säger Jenny Steen (S), regionråd. Det handlar ju om att tidigt identifiera riskbeteenden samt att erbjuda kunskap och stödjande insatser. Hivtest med snabbsvar är då en av flera åtgärder som vi nu vill att RFSL arbetar med. 

Hivtestning blir mer tillgänglig
– Att införa hivtest med snabbsvar är ett sätt att göra hivtestning mer tillgänglig, säger Cristian Rehn, ordförande RFSL Örebro. Vi når också personer som annars kanske inte skulle ha testat sig alls.

Samarbete med USÖ
Överenskommelsen mellan Region Örebro län och RFSL Örebro innebär också bland annat att RFSL ska förbättra kunskapen hos vårdpersonal som kommer i kontakt med målgruppen. Ett samarbete ska också finnas med infektionsklinken på Universitetssjukhuset Örebro.

Stöd till ytterligare tre föreningar
Beslutet i regionstyrelsen innebär också att tre andra föreningar fick stöd: Noaks Ark Östergötland Örebro 250 000 kr, Oasen Örebro 75 000 kr och Nerikes Internationella Förening 75 000 kr. Överenskommelserna finansieras av statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. Överenskommelserna med föreningarna har sin grund i Region Örebro läns arbete för en hållbar utveckling. Inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska hälso- och sjukvården stödja en god hälsoutveckling för alla länets invånare.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login