Lokalt | Illegal pyroteknik – en onödig exponering

Av på 15 oktober, 2015

Användandet av pyroteknik vid fotbollsmatcher har diskuterats flitigt i media den senaste tiden. Delar av fotbollskulturen i Sverige vill att användandet av pyroteknik på svenska fotbollsarenor ska tillåtas, då det höjer stämningen på arenan. På Arbets- och miljömedicin i Örebro arbetar vi med samband mellan hälsa och ämnen i vår miljö som till exempel partiklar, avgaser och kemikalier. Därför har Arbets- och miljömedicin bedömt vilka risker som finns för människor som vistas i miljön kring illegal pyroteknik.

Tidigare mätningar visade små risker
2013 anlitades Arbets- och miljömedicin för att riskbedöma mätningar som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomförde för Polismyndigheten på Friends Arena. Mätningarna gjordes tämligen långt ifrån pyrotekniken som användes.

Undersökningen visade på relativt låga halter av partiklar och liten risk. Men bedömningen om hälsofara gjordes för friska och arbetande poliser. Bedömningen gäller alltså inte för barn eller personer med luftvägsbesvär, till exempel astma, eftersom de är känsligare för partiklar, säger Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker vid arbets- och miljömedicin i Örebro, Universitetssjukhuset Örebro.

Nya mätningar har visat högre halter av partiklar
Mätningar som Stockholmspolisen och brandmyndigheten nyligen har gjort visar på mycket höga partikelhalter i röken från pyrotekniken. Dessa mätningar har gjorts inom små utrymmen och exponeringen har skett under en kort tid. Därför är det mycket svårt att jämföra detta resultat med dagens gränsvärden för partiklar i arbetsmiljö, som gäller arbete under 8 timmar.

Det är svårt att jämföra resultaten eftersom det helt enkelt inte finns några gränsvärden för väldigt höga halter av partiklar under en kort tid, trots att det kan påverka hälsan, säger Katja Hagström.

En onödig exponering
Exponering för partiklar är kopplad till flera olika hälsoeffekter som stroke, hjärtsjukdomar, lungcancer samt både kroniska och akuta luftvägssjukdomar som astma. Det finns dessutom uppgifter om att poliser har skadats av pyrotekniska pjäser, vilket visar att en hälsorisk finns.

Eftersom det är känt att partiklar och ämnen på partiklarna har många effekter på hälsan så blir bedömningen utifrån ett hälsoperspektiv att exponering från illegal pyroteknik är onödig och bör undvikas. Det gäller både för polis och för åskådare, säger Katja Hagström.

Fakta om partiklar:

  • Partiklar skapas av flera olika källor. De större partiklarna kommer från slitage, till exempel från dubbdäck. De små partiklarna kommer framförallt från förbränning och industriprocesser.
  • Små partiklar, som till exempel bildas vid förbränning av pyroteknik, är farligare för hälsan än vad stora partiklar är. Det beror på att de små partiklarna kan komma längre ner i lungorna till de så kallade alveolerna. Alveolerna är extra känsliga delar i lungorna.
  • En partikels giftighet beror på storlek, form och vilka ämnen som är bundna till ytan. Partiklar från förbränning av pyroteknik skulle kunna ha saltsyra bundet eftersom det bildas vid förbränningen. Det skulle göra att partiklarna blir frätande.
  • En ny undersökning publicerad i tidningen Nature beräknar att luftföroreningar, och då speciellt små partiklar, leder till 3,3 miljoner för tidiga dödsfall per år i hela världen, främst i Asien.
  • World Health Organization (WHO) anser att ju lägre halter av luftföroreningar (exempelvis partiklar) vi har, desto bättre blir hjärt- och luftvägshälsa både på lång och kort sikt.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in