Lokalt | Ny standard underlättar hygienarbetet på Textilia

Av på 28 maj, 2015

Textilias anläggning i Örebro blir certifierad enligt den nya hygienstandarden SS-EN 14065. Standarden kommer bland annat göra det lättare att styrka och dokumentera hygienarbetet.

Samtliga Textilias anläggningar arbetar sedan flera år enligt denna standard, med dagliga mätningar och uppföljningar som säkerställer att alla leveranser uppfyller våra kunders hygienkrav.

Vi får nu ett intyg på att vi följer denna standard och ett bättre kontrollsystem för uppföljning av vårt hygienarbete, säger Lena Engman, hygienansvarig på Textilia. Ett hygienteam ansvarar för att de dagliga rutinerna följs.

All personal utbildas kontinuerligt samt vid nyanställningar, och minst två gånger per år genomförs hygienronder på alla anläggningar.

Vårt systematiska hygienarbete bidrar till att minska spridningen av multiresistenta bakterier och vårdrelaterade infektioner, och vår nya hygienstandard kommer hjälpa oss i det arbetet, säger Lena Engman.

Textilia är det enda textilserviceföretaget i Sverige som innehar denna standard.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in