Lokalt | Ny storm på väg och fortsatt hög beredskap på E.ON

By on 4 december, 2015

E.ON har fortfarande strömlösa kunder i södra Sverige efter stormen Gorm, och arbetet med att reparera elnätet fortsätter med samma intensitet. Samtidigt varnar SMHI för att en ny storm är på väg mot Sverige, med vindbyar som riskerar ytterligare strömavbrott.

Enligt SMHI har den annalkande stormen, som fått namnet Helga, en mer nordlig bana jämfört med stormen Gorm. Enligt den senaste prognosen är det Bohuslän, Västra Götaland, Östergötland och eventuellt Örebro som kan få de starkaste vindbyarna på upp till 27 sekundmeter. SMHI räknar också med hårda vindar i de sydligare länen, alltså redan stormdrabbade områden.

Vi följer utvecklingen mycket noga och har kontinuerlig kontakt med SMHI. Under veckan har vi också ökat antalet resurser i vår beredskapsorganisation, och i nuläget är 700 personer direkt involverade både operativt och administrativt. Vi har beredskap för att hantera ytterligare en storm, säger Torbjörn Larsson, kommunikationsansvarig på E.ON Elnät.

Arbetet med de fel som orsakades av stormen Gorm i början på veckan, har fortsatt under hela dagen. Fortfarande är det Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar som har de flesta av de återstående strömavbrotten. Det är också här de svåraste skadorna på elnätet har uppstått till följd av orkanvindar.

Våra montörer gör ett fantastikt arbete med att reparera trasiga ledningar. Men när vi kommer längst ut i lågspänningsnätet går det långsammare att få ned antalet strömlösa. Ett motsvarande arbete som hjälpte 1 000 kunder i början på veckan, hjälper idag kanske endast 10-talet kunder, förklarar Torbjörn Larsson.

Dessutom kämpar vi även med tillkommande fel, som gör att statistiken i avbrottskartan går upp och ned. På vissa ställen tvingas vi även bryta strömmen där träd ligger på ledning, för att våra montörer ska kunna jobba säkert.

Fortfarande är prognosen att de sista strömavbrotten ska vara avhjälpta på söndag. Prognoserna ligger på avbrottskartan på E.ONs hemsida, och de uppdateras kontinuerligt.

E.ON har idag haft uppsökande verksamhet i de värst drabbade områden, där personal åkt runt till strömlösa kunder för att informera om läget, lyssna och bistå med ljus, ficklampor, batterier, filtar och förtäring.

Våra möten med drabbade kunder har varit mycket uppskattat, så det kommer vi att fortsätta med även under fredagen. Vi kommer också att hålla informationskontoret i Tingsryd öppet under fredagen, säger Torbjörn Larsson.

Allmän information

  • E.ON varnar allmänheten för att gå nära nedfallen elledning som fortfarande kan vara strömförande. Det är förenat med livsfara.
  • Informationskontoret i Tingsryd är öppet under fredagen från klockan 07.00 – 19.00 på medborgarkontoret i Kommunhuset.
  • Viktigt att tänka på är att vår personal som träffar kunder, alltid identifierar sig med ID-kort.
  • Tjänsten ”Avbrottsinfo via sms” kommer att ligga nere mellan 18:30 och 21:00 under fredagen den 4 december.
  • Vi ber våra kunder att under kontorstid kontakta vår kundtjänst på 020 – 22 24 24. Vår felanmälan nås dygnet runt på 020 – 88 00 22.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login