Lokalt – Ny telefonkatalog för bildtelefonanvändare

Av på 14 november, 2016

Bildtelefonkatalogen.se är en webbaserad telefonkatalog där man hittar personer, företag och organisationer som använder alternativ telefoni.

Döva och hörselskadade har sedan 2004 använt bildtelefoni för att kommunicera med varandra och andra. Sedan länge har det efterfrågats en telefonkatalog där man på ett enkelt sätt hittar andra som använder bildtelefoni och deras kontaktuppgifter.

– Centrum för hjälpmedel i Region Örebro län har utvecklat en webbplats som fungerar som en telefonkatalog för användare av bildtelefoni, texttelefoni och andra alternativa kommunikationsformer. På webbplatsen registrerar man sig själv och sina kontaktuppgifter. Alla kan söka i katalogen även om man inte själv är registrerad, säger Martin Zakrisson, projektledare vid Centrum för hjälpmedel.

Region Örebro län är nationellt centrum för elektronisk kommunikation
Bildtelefonkatalogen.se ingår i Centrum för hjälpmedels och Region Örebro läns nationella uppdrag från Socialstyrelsen att samordna och stimulera användningen av elektronisk kommunikation för personer med funktionsnedsättning.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in