Lokalt | Örebro har ökat med 6593 invånare mellan 2009-2013

Av på 1 april, 2015

Under perioden 2009 till 2013 minskade antalet beviljade detaljplaner i landet. Samtidigt ökade befolkningsmängden och bostadsbristen. Idag presenterar Fastighetsägarna hela listan över de kommuner där man kan befara att bostadskrisen kommer att förvärras.

I år har Boverket för första gången tagit fram statistik över antalet antagna detaljplaner per kommun. Statistik finns för åren 2009 till 2013. Dessa siffror har David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna, jämfört med befolkningsutvecklingen i de 154 kommuner som förra året uppgav till Boverket att de har bostadsbrist.

Örebro har bostadsbrist, staden är en växande region och ligger efter i byggandet.

Örebro befolkning 2013 – 140 599 invånare
Befolkningsförändring – en ökning med 6 593

Kommunen har monopol på att godkänna alla detaljplaner. Men vi ser att arbetet skulle kunna påskyndas om man tillät privata aktörer att ta initiativ till att ta fram detaljplaner. Det sker på vissa håll i landet idag, men inte i den utsträckning som skulle kunna vara önskvärt, säger Björnberg.

De kommuner som har flest nya invånare per antagen detaljplan ligger i Stockholmsregionen. Upplands-Bro hamnar tillsammans med Botkyrka och Sundbyberg i botten på rankingen som visar var bostadsskulden sannolikt kommer att öka mest. I kommuner som Nordmaling och Töreboda minskar istället befolkningen per antagen detaljplan. I Göteborg har antalet detaljplaner halverats under perioden 2009 till 2013 fast med ungefär samma antal lägenheter i planerna.

Det är ingen överraskning att tillväxtregionerna har svårt att hinna med, men det är anmärkningsvärt att Göteborg planerar lika många bostäder fast med hälften så många planer. Storskaligheten har alltså inte ökat produktiviteten, säger David Björnberg.

Kommunen har huvudansvaret för den planering som sker enligt plan- och bygglagen (PBL). Det är bara kommunen som kan anta planer och bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte. Det finns dock en öppning för att privata aktörer ska kunna ta fram detaljplaner på uppdrag av kommunerna.

Planprocessen går inte i takt med varken behovet eller marknaden. Därför bör initiativet till detaljplanerna i mycket större utsträckning kunna komma från privata aktörer. Sverige behöver fler bostäder och en väg fram är att minska byråkratin, säger Björnberg.

Ta hem dokumentet ”Planer och Bostadsbrist” >>

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in