Lokalt | Örebro kommun på Business Arena i Stockholm

Av på 14 september, 2015

Business Arena är en årlig stor mässa för fastighetsbranschen. I år hålls mässan i Stockholm och Örebro kommun medverkar och vill vara med och påverka förutsättningarna för byggande.

Vill vara med och påverka
Årets Business Arena äger rum i Stockholm 16–17 september. Det är en stor mässa för fastighetsbranschen som Örebro deltar i.

– Mässan är en av de aktiviteter som ingår i kommunens årsplan för arbetet med att stimulera investeringar och etableringar i kommunen. Som alltid i de här sammanhangen handlar det ganska mycket om att skapa kontakter inom fastighetsbranschen. Till mässan kommer intressenter som vill bygga och andra som vill verka i branschen, som arkitektkontor, mäklare och andra aktörer, säger mark- och exploateringschef Martin Willén.

Kommunens representanter kommer att delta i några av paneldebatterna.
– Diskussionen kretsar kring byggprocessen och hur man kan underlätta byggandet. Vi vill vara med och påverka framtida lagar och regler, så att de inte missgynnar oss i kommunen och regionen, säger Martin.

Detta gäller inte minst beslut på nationell nivå om finansiering.
– Nu finns ett förslag som kan komma med i riksdagens budget som innebär möjligheter till en bonus för kommuner som tar ett stort ansvar för byggandet. I Örebro bygger vi bostäder även där efterfrågan på marknaden inte är som störst, och vi vill hitta vägar att bygga billigare bostäder. Förslaget innehåller även bidrag till sanering av mark för bostadsbyggande, säger Martin och menar att Örebro tillhör de kommuner som skulle kunna komma ifråga för sådana statliga tillskott till ekonomin.

Snabbare och annorlunda
Det finns en kritik mot att kommunerna inte tillhandahåller mark för byggande.

– Men vi är faktiskt bland de bästa kommunerna i Sverige på just det, säger Martin. Han och planeringschef Ulrika Jansson håller ett seminarium på mässan med rubriken ”Annorlunda modell ska säkra hög byggnadstakt i Örebro”.

– Vår planerings- och genomförandeprocess, den som gör det möjligt att börja bygga, är annorlunda och snabbare än andra kommuners. Det vanligaste är att vi köper mark, detaljplanerar väldigt generellt och flexibelt för byggande och sedan säljer marken. Sedan kan vi styra byggandet i dialog med den som ska bygga, förklarar Martin och säger att de flesta andra kommuner köper, säljer och därefter gör en detaljplan. Det tar längre tid och risken finns att överklaganden förlänger tiden ännu mer.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in