Lokalt | Örebro med på fastighetsmässan MIPIM i Cannes

Av på 9 mars, 2016

Örebro kommun deltar även i år i fastighetsmässan MIPIM i Cannes 15–18 mars. Mässan är Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och lockade senast hela 21 400 besökare varav 4 800 investerare.

I år representeras Örebro kommun av sex personer: Björn Sundin, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Ulrika Jansson, planeringschef, Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef, Ola Westin, tillförordnad näringslivsdirektör, Erik Blohm, exploateringschef och Pernilla Seger, etableringsansvarig.

Stärkt kontakt med bygg- och bostadsaktörer
Örebro är en av 22 kommuner inom Stockholm Business Alliance som deltar på mässan med en gemensam monter. Därutöver deltar näringslivet med 25 sponsrande partnerföretag från bygg- och fastighetsbranschen.

Syftet med deltagandet är att positionera kommunen i konkurrensen om intresset som investeringsort för bygg- och bostadsaktörer. Framtiden sker där det byggs bostäder. Örebro växer med mellan 1 500 och 2 000 personer om året och vi behöver stärka och utöka kontakterna med aktörer som vill vara delaktiga i att skapa bostäder och bra livsmiljöer i Örebro. Under dagarna kommer därför en mängd möten att äga rum som sedan leder vidare till fler kontakter efter hemkomsten.

Intresset för att investera i Örebro är stort, men med den tillväxttakt vi har behöver vi locka ännu fler byggare, investerare och utvecklare. Våra erfarenheter från tidigare års deltagande på fastighetsmässan MIPIM visar att vårt deltagande gör nytta och leder till nya investeringar i Örebro, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Att företag väljer att investera i Örebro är otroligt viktigt för jobbtillväxten och för bostadsbyggandet. Örebro kommuns deltagande på MIPIM är en av flera viktiga delar i kommunens arbete under året med att stärka kommunens möjligheter till dessa investeringar och företagsetableringar, säger Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef.

Lokalt
Örebronyheter

Foto i pressmeddelandet: Magnus Wahman

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in