Lokalt | Örebroregionen ett nav i den europeiska infrastrukturen

Av på 23 december, 2015

EU:s Östersjöprogram har nyligen godkänt två större europeiska logistikprojekt med sammanlagd budget på cirka 38 miljoner kronor.

Båda projekten kommer säkerställa att Örebroregionen även i framtiden kommer hålla en ställning som svenskt, nordiskt och europeiskt logistiknav.

Samarbete för miljövänligare transporter
Det första projektet kallas Scandria2Act och ska förbättra regionalt, nationellt och europeiskt samarbete längs huvudtransportkorridoren mellan Skandinavien och Centraleuropa. Korridoren går genom Örebroregionen. Region Örebro län ingår i projektet med en budget på cirka 1,6 miljoner kronor.

– Scandria2Act ger oss goda möjligheter att förbättra möjligheterna för järnvägstransporter mellan Tyskland och Örebroregionen. På så sätt hoppas vi att ett resultat av projektet blir att vi kommer ha färre lastbilstransporter, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Sammankopplad infrastruktur ökar tillväxt
Region Örebro läns huvudfokus i det andra projektet, TENTacle, kommer vara att jobba med hur transportflöden till och från norra Skandinavien kan kopplas på hållbart sätt via Örebroregionen till huvudtransportkorridoren mellan Skandinavien och Centraleuropa . Även här kommer Region Örebro läns projektbudget bestå av cirka 1,6 miljoner kronor.

– Projektet ger oss goda möjligheter att utveckla Örebroregionen som ett ledande logistiknav i Skandinavien. Genom att koppla ihop olika transportflöden här i regionen förbättras också transportmöjligheterna för företag i regionen, fortsätter Mats Gunnarsson (Mp).

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Närmare 300 projektskisser lämnades in i den första ansökningsomgången. Av dessa godkändes 35.

– Våra tjänstemän har jobbat hårt med ansökningarna och det är glädjande att se att båda våra ansökningar har blivit beviljade, avslutar Mats Gunnarsson (Mp).

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in