Lokalt | Örebros energirådgivare vill få fler att installera solel

Av på 21 maj, 2015

Örebro kommuns energi- och klimatrådgivare Niklas Jakobsson vill leva som han lär och installerar solel på sin villa. Tillsammans med energieffektiviserande åtgärder vill han visa att det är möjligt att bli självförsörjande på egen energi.

Örebro kommun har antagit ambitiösa interna mål när det gäller solelproduktion. Målet är att till 2020 producera 5 miljoner kilowattimmar solel per år, vilket räcker till hushållsel i ett par tusen lägenheter. Vidare har Örebro kommun en solkarta över Örebro tätort, där alla husägare enkelt kan ta reda på hur mycket solenergi som kan produceras på det egna hustaket. Solkartan har funnits i drygt ett år och intresset har varit stort.

Det är väldigt roligt att solkartan används av många, i snitt är det omkring 600 personer som är inne på den varje månad, säger Niklas Jakobsson som ansvarat för att ta fram underlag till dessa satsningar.

Information till villaägare
Telge Energi har i ett samarbete med Örebro kommun använt underlaget i solkartan för att identifiera villaägare som har goda förutsättningar att producera solel. Ett riktat utskick kommer gå ut till omkring 3 000 villaägare i slutet av maj, med information om hur man kan gå till väga om man vill bli solelsproducent.

Men mer måste till för att fler ska komma till insikt om att det är lönsamt att satsa på en egen solelsanläggning. Det har Niklas Jakobsson tagit fasta på och installerar solel på sitt eget tak, med målsättningen att bli självförsörjande på energi.

– Som energi- och klimatrådgivare kan jag inte bara uppmuntra andra att energieffektivisera och satsa på solel. Vi som är insatta i de här frågorna måste gå före och visa vägen för andra, man ska leva som man lär, säger Niklas Jakobsson.

Niklas solelsanläggning kommer att placeras på takets södra sida som är fri från skuggning vilket är viktigt för att få en bra produktion. Anläggningen upptar omkring 70 kvadratmeter och beräknas producera omkring 11 000 kWh per år. Det räcker för husets hushållsel, värme och varmvattenbehov. För att bara täcka behovet av hushållsel skulle det räcka med en anläggning på omkring 25 kvadratmeter.

Vi utvecklar solkartan

Örebro kommun ska arbeta vidare med att utveckla solkartan och ta fram underlag som underlättar för privatpersoner och företag att satsa på solel. Satsningen på solenergi är en viktig del av kommunens arbete för att minska klimatbelastningen.

Läs mer om solkartan.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in