Lokalt | Region Örebro län får guldmedalj

Av på 18 april, 2016

På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har DoubleCheck, expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transports ställningstagande för sunda transporter från sunda företag. I Örebro den 19 april presenteras hela listan över vem som är bäst på att prioritera transporter från Fair Transport-företag, och regionen får en guldplacering med sina drygt 75 % Fair Transport-köp. En jumboplacering får däremot Örebro kommun med 0,9 %, bland de lägre i landet.

Sveriges Åkeriföretag genomför en landsomfattande utbildningsturné i samarbete med bland andra Upphandlingsmyndigheten. Syftet är att underlätta för alla som gör transportköp inom offentlig sektor att köpa hållbarare transporter. Att köpa transporter från leverantörer som är ett Fair Transport företag är ett tydligt bevis på ett bra transportköp. Resultaten som presenteras i Örebro den 19 april visar hur köpen av transporter fördelar sig mellan vanliga transportföretag och köp från dem som aktivt valt att erbjuda hållbara transporter.

Transportnäringen växer och måste med detta bli mer hållbar. Fair Transport är utformat av Sveriges Åkeriföretag och dess medlemmar. Fair Transport-företag har skrivit under på att ta ansvar för sunda transporter, och att de sker i enlighet med initiativets ställningstagande kring trafiksäkerhet, miljöhänsyn och socialt ansvar. Fair Transport underlättar för alla transportköpare att göra rätt val genom att välja företag som respekterar initiativets grundvalar.

Sollentuna (56,3 mkr), tillsammans med Kristianstad (49,7 mkr) och Stockholms stad (48,5 mkr), toppar listan över flest Fair Transport-affärer. På topplistan över köpare med största andel transportköp[1] som är Fair Transport toppas listan av Örebro landsting (75,6%) tillsammans med Järfälla (73,8%) och Lerum (75,4%). kommuner med störst affärsvärde, sett till transportkostnader med Fair Transport-företag, toppar Sollentuna och Haninge.

Våra medlemmar vill och kan ta ansvar i detta. Det är därför viktigt att stora transportköpare som exempelvis klädkedjor, livsmedelgrossister samt inte minst offentlig sektor upprätthåller och ser över både funktionskrav och mervärden, säger Erika Svanström, kommunikationschef i Sveriges Åkeriföretag.

Det finns bra verktyg för att mäta, följa upp och föra dialog mellan beställare och utförare. Vi vill se att fler använder dessa verktyg då detta minskar risken för dåliga transportval, säger Ingemar Resare, regionchef i Sveriges Åkeriföretag Öst (som innefattar Östergötland, Södermanland och Örebro).

Vi arbetar aktivt med transportköpare för att höja lägstanivån, minska gråzonerna och skapa bättre förutsättningar för att alla ska ingå i sunda affärer. Det finns exempel på kommuner, som jobbat medvetet med enkla medel såsom bättre internkompetens i trafikplanering, som minskat deras transporter med 70 procent, menar Erika Svanström.

Medvetenhet tillsammans med kloka upphandlingar – där minskade utsläpp, bra trafiksäkerhetsarbete och socialt ansvar gynnas – ökar sannolikheten att vi når mål som fossilfrihet och nollvisionen, säger Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.

Undersökningen som presenteras den 19 april, visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport. Snittköpet av Fair Transport-bolag är betydligt högre i Örebro än i övriga landet. Mer än hälften (53,1%) av affärerna på den offentliga marknaden, och som omfattas av urvalen i denna rapport, görs av SÅ-medlemsföretag och nästan 1/5-del görs från Fair Transport-bolag. Dessutom ingår vi i ett projekt som Örebro läns landsting initierat, Grön uppföljning. Det kan sägas vara en fördjupning och ytterligare utveckling av Fair Transport, inom en region. Fokus är hållbar logistik och har flera samarbetspartners.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in