Lokalt | Stort förtroende för länets hälso- och sjukvård

Av på 10 mars, 2016

Invånarna i Örebro län har ett högt förtroende för länets samlade hälso- och sjukvård. 69 procent av befolkningen har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården, jämfört med 63 procent i riket. Bara i fyra andra landsting har befolkningen något högre förtroende.

Åtta av tio av länsborna anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är detsamma som riksgenomsnittet.

Resultaten kommer från den nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern som har genomförts i samtliga landsting och regioner. Undersökningen omfattar cirka 42 000 personer, varav 1 000 i Örebro län. Intervjuerna genomfördes under våren och hösten 2015.

Förtroende skapar trygghet
– En stor majoritet av länsborna har ett högt förtroende för hälso- och sjukvården och det är förstås mycket glädjande och något för all personal att känna stolthet inför, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Förtroende skapar trygghet. Men resultatet visar också att vi kan och måste bli bättre. Ett ständigt utvecklingsarbete utifrån patientens fokus är den väg framåt vi måste gå.
– I vår nya organisation med närsjukvård ska samverkan mellan vårdcentralerna och sjukhusen öka – och det är en av nycklarna för att patientens behov ska bli ännu bättre tillgodosedda.

Förtroendet för sjukhusen i Sverigetopp
Förtroendet är för länets sjukhus är som tidigare år mycket stort. 80 procent av invånarna har mycket eller ganska stort förtroende för länets sjukhus. Riksgenomsnittet är åtta procent lägre. Bara invånarna i Kalmar län har högre förtroende – en procent högre. Generellt är förtroendet för sjukhusen större än för vårdcentralerna i hela landet, men skillnaderna minskar något. 60 procent av Örebro läns invånare har mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna, vilket är tre procent lägre än rikets genomsnitt och ungefär samma resultat som året innan.

Länsbor tycker specialisering är bra – många känner till 1177.se
Nio av tio länsbor tycker att det är bra att specialisera olika sjukhus, vilket är näst högst i landet.
56 procent av länets befolkning känner till webbplatsen 1177.se vilket är en ökning med 11 procent jämfört med året innan. Det är något över riksgenomsnittet. Sex procent av länsborna har som privatperson tecknat en privat kompletterande sjukförsäkring, vilket är minst i landet.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in