Lokalt | Stort intresse för att hjälpa en medmänniska

Av på 18 september, 2015

Intresset för att vara bland annat familjehem och gode män är stort just nu. Det kom över femtio personer när det var öppet hus på Servicecenter den 16 september. I vanliga fall brukar det komma mellan fem och tio personer.

Öppet hus för intresserade
Flera gånger om året är det öppet hus på Servicecenter, då informerar kommunen om hur det är att vara bland annat familjehem och gode män. Öppet hus hålls regelbundet och rör alla frivilliguppdrag inom kommunen, där uppdrag kopplat till flyktingar är en del.

– Det var jättebra uppslutning från örebroarna igår. I vanliga fall brukar det komma mellan fem och tio personer när vi har öppet hus. Det var många som kom hit med öppna armar och ville hjälpa till, även om de inte visste exakt med vad. Det var bra stämning och alla var glada, fast det var mycket folk och de fick vänta, säger Åsa Olsson, utvecklingsledare på Servicecenter.

Jenny Åkerström, gruppledare för rekrytering på enheten för familjehem, är glad över att så många vill hjälpa till:
– Vår verksamhet träffade ett 20-tal intresserade personer på Servicecenter igår. Ungefär hälften fyllde i en intresseanmälan för att bli familjehem, och några fick med sig papper hem att fylla i. Det vi kommer att göra nu är att skicka ut medgivanden för inhämtning av registerutdrag, och kontakta de intresserade för att boka hembesök.

Stort behov av familjehem
Onsdagen den 28 oktober är det dags för nästa öppet hus.

– Vi ser framförallt ett fortsatt behov av familjehem och jourhem för barn upp till 17 år, både till barn som inte kan bo hemma och till ensamkommande barn. Det finns alltid ett stort behov av familjehem, och på sista tiden har antalet ensamkommande barn ökat mycket vilket innebär brist på familjehem. Vi har även ett fortsatt behov av kontaktfamiljer, säger Jenny.

orebro.se/taettuppdrag finns mer information om olika typer av uppdrag och hur behovet ser ut just nu.

Mer information om vad kommunen gör och en intervju med Anna Jakobsson, chef för avdelningen för ensamkommande barn och unga, hittar du här>>

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in