Lokalt | Thoraxkirurger i Örebro presenterar ny forskning på Svenska Thoraxmötet

By on 13 oktober, 2015

Den 14-16 oktober arrangerar kärl-thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro det årliga Svenska Thoraxmötet i Örebro. Det är ett möte för alla personalkategorier inom området thorax, det vill säga kirurgi inom hjärtområdet. Årets program innehåller ett flertal föreläsningar med framstående forskare.

– Vi har lyckats bjuda in både nationella och internationella föreläsare av mycket hög klass som borgar för en hög vetenskaplig nivå på mötet, säger Mathias Sandin som är verksamhetschef på kärl-thoraxkliniken. Huvudfokus kommer att vara koronarkirurgi (kranskärlsoperationer) och arytmikirurgi (kirurgi mot hjärtrytmrubbningar), där även Örebro ligger mycket väl till med goda resultat.

– Men det kommer även att bjudas på en hel del andra intressanta föreläsningar inom till exempel infektionsproblematik i samband med hjärtkirurgi. Vi kommer också att diskutera träning och hjärtsjukdom.

USÖ sprider aktuell forskning
En av Örebros mest framstående thoraxkirurger kommer att presentera sin forskning. Det är docent Domingos Souza. Han har utvecklat en ny bypass-teknik för att operera hjärtats kranskärl. Tekniken innebär att man sparar en del av den omgivande vävnaden kring venerna som sys in på hjärtats egna blodkärl och kopplar förbi de förträningar som finns i kranskärlen. Denna teknik gör att de nya blodkärlen håller betydligt längre än de avskalade vener som man traditionellt har använt vid koronarkirurgi. Det är en metod som börjar få spridning internationellt.

– Det är viktigt att vi är med och anordnar det nationella Svenska Thoraxmötet då det är ett tillfälle att visa upp kliniken och sjukhuset samt profilera oss utåt. Här samlas deltagare från alla universitetssjukhusen och är en möjlighet för att nätverka och utbyta erfarenheter inom det thoraxkirurgiska området, menar Mathias Sandin.

Mellan Ca 150-200 deltagare förväntas komma på Svenska Thoraxmötet som hålls på Conventum.

– Vi är stolta över att vi har lokala ambassadörer som tar på sig värdskap för betydelsefulla möten som det här, säger Monica Ståhl, Projektledare, Örebro Convention Bureau. Kongresser är viktiga för Örebro både ur marknadsföringssynpunkt och för utvecklingen.

Universitetet | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login