Lönegapet i Örebro län är 7,8 procent

By on 25 februari, 2022
Bild: Sveriges Kvinnolobby

Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Örebro län är 7,8 procent.

Störst är skillnaden i Hallsberg 12 procent och lägst i Örebro 7,2 procent.

Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Örebro län är 7,8 procent. Störst är skillnaden i Hallsberg 12 procent och lägst i Örebro 7,2 procent.

Län/Kommun

(2019)*

Kvinnors lön Mäns lön Skillnad
i procent
Kvinnor slutar få betalt klockan:
Örebro län 31 100 33 800 7,8 16:23
Hallsberg 31 500 35 800 12,0 16:02
Karlskoga 30 000 33 900 11,7 16:04
Örebro 30 700 33 100 7,2 16:25

.

För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

  •  Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  •  Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  •  Jämställd föräldraförsäkring.
  •  Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa Sveriges Kvinnolobby
Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:
Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.
*Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

You must be logged in to post a comment Login