Många funderar på att lämna Polisyrket

By on 30 november, 2020
Arkivbild

Drygt hälften (56 procent) av poliserna i Bergslagen uppger att de aktivt gör någonting för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Det framgår av en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

– Undersökningen visar tydligt att Polismyndigheten har en lång väg att gå när det kommer till att värdera polisyrket utifrån de krav som ställs. Om antalet poliser i Bergslagen ska växa behöver yrket uppvärderas – både genom högre lön och bättre villkor, säger Magnus Rosenback, opinionsansvarig Polisförbundet Bergslagen.

När de svarande ombads att välja ut de fyra viktigaste faktorerna för att vilja stanna i yrket valde hela 79 procent högre lön, följt av fler poliser (58 procent), tydligare och mer tillgänglig arbetsledning (33 procent) samt bättre arbetstider (27 procent). Bara fyra procent svarade att inget behöver förbättras för att få dem att vilja stanna.

”Arbetar inom ingripandeverksamheten. Det blir mycket helg och kvällsarbete vilket leder till familjepåfrestningar. Lönen har kommit upp lite, men inte så mycket så att det är värt att jobba vidare på treskift. Därför ser jag mig om efter andra jobb utanför myndigheten”, skriver en polis.

Undersökningen visar också att åtta av tio (82 procent) poliser säger att deras avdelning eller enhet sällan eller aldrig har tillräcklig bemanning för att leva upp till verksamhetskraven.

Nästan åtta av tio (79 procent) poliser anser att den egna arbetsbelastningen är hög eller mycket hög.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Polisförbundet
Om undersökningen
Resultaten bygger på två undersökningar, genomförda 25 februari till 13 mars, samt 8 oktober till 22 oktober 2020. I den första undersökningen genomfördes 263 webbintervjuer med medlemmar i region Bergslagen. I den andra genomfördes 161 webbintervjuer.

You must be logged in to post a comment Login