Medarbetare i välfärden ska ha ett hållbart arbetsliv

By on 17 december, 2019
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Ökad lönespridning, större inflytande över arbetstiden och bättre möjligheter att bidra till en grön omställning. Det är viktiga avtalskrav som Vision och Akademikerförbundet SSR gemensamt kommer att driva i den kommande avtalsrörelsen för tjänstemän och akademiker.

Förbunden överlämnar i dag sina avtalskrav till Sveriges kommuner och regioner, SKR. Kraven ska ge medlemmarna reella möjligheter att påverka sin lön och sina villkor samt bidra till klimatmässig hållbarhet.

Välfärden står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar och teknikutveckling kommer att kräva nya sätt att arbeta. Parterna behöver ta ansvar och utveckla avtalen så att de skapar förutsättningar och trygghet i förändringen, samtidigt som jobben blir mer attraktiva för nya medarbetare.

Erfarenhet och yrkesskicklighet måste löna sig bättre! Det krävs riktigt bra anställningsvillkor för att rekrytera ny kompetens till välfärden och för att behålla erfarna medarbetare. Bättre arbetsvillkor är nödvändigt för att klara de stora rekryteringsbehov som väntar kommuner och regioner, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

– Vi vill skapa villkor som bidrar till kompetensförsörjningen av akademiker till sektorn. Villkoren behöver även utvecklas för att stödja ett hållbart arbetsliv och där vi som parter påbörjar utvecklingen av gröna avtal, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.  

Yrkandets innehåll:

  • Reallöneökningar:Medarbetarna ska ha reallöneökningar under den kommande avtalsperioden. Möjligheterna till lönekarriär under arbetslivet måste förbättras. Yrkesskicklighet ska ge högre lön över tid.
  • Bättre löneprocess: Vision och Akademikerförbundet SSR vill tillsammans med SKR ta ett större ansvar för kvaliteten i den lokala lönebildningsprocessen, inte minst hos de stora arbetsgivarna i regioner.
  • Bättre förutsättningar för chefer:Dialogen mellan chef och medarbetare är en avgörande del av den lokala lönebildningen. Chefernas delaktighet i arbetsgivarens lönepolitik och mandat i lönesamtalet behöver stärkas.
  • Mer inflytande över arbetstid: Medarbetarna ska ha större inflytande över arbetstidens omfattning och förläggning, exempelvis genom arbetstidskonton eller fler semesterdagar.
  • Ökad hållbarhet: För att bidra till ökad hållbarhet ska parterna gemensamt inspirera till implementering av Agenda 2030 och uppmuntra till tecknande av gröna avtal, det vill säga lokala avtal för större klimatmässig hållbarhet.

Det nuvarande avtalet med SKR och Sobona inom allmän kommunal verksamhet löper ut den 31 mars 2020, det berör ca 160 000 anställda i kommuner, regioner och Sobonaföretag.

Regionalt
Örebronyheter

Källa polisen.se

You must be logged in to post a comment Login