Medborgardialog om hur tätorten Lindesbergs ska utvecklas

By on 14 december, 2021

Hur tycker du att tätorten Lindesberg ska utvecklas? Fram till 17 januari kan alla intresserade svara på en digital enkät om hur tätorten ska utvecklas under de kommande 30 åren. Den 15-16 december kommer flera av Lindesbergs politiker och kommunens samhällsplanerare att finnas på plats utanför biblioteket.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Lindesbergs tätort är att ge en tydlig inriktning för det fram­tida stadsbyggandet i Lindesberg. Vidare ska planen skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Lin­desbergs stad genom att ta tillvara och bygga vidare på stadens kvaliteter. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla grönområden, utreda infrastruktur samt den framtida utvecklingen av Lindesbergs centrum.

Under december och januari kommer en medborgardialog hållas för att samla in synpunkter i ett tidigt skede. Dessa synpunkter kommer sedan fungera som underlag för en samrådshandling.

Digital enkät: Fram till 17 januari kommer en enkät att finnas tillgänglig. Enkäten syftar till att samla in synpunkter som ett underlag för samrådshandlingen med följande frågor:

 • Platser i tätorten: Vilken är din favoritplats? Vilka platser är mindre bra? Under denna fråga har du möjlighet att markera bra och mindre bra platser på en karta.
 • Grön- och rekreationsområden: Lindesberg är tätorten där stad och natur möts. Där närhet till både stadsliv och rekreation finns. Vilket är ditt favoritområde? Vilka områden behöver förbättras?
 • Vart möter du vänner och familj? Lindesberg är en självklar mötesplats i norra Örebro län. Vilka platser inom tätorten ser du som den självklara mötesplatsen när du träffar någon? Vilket område skulle kunna utvecklas för att bli en självklar mötesplats?
 • Bostäder i tätorten: Vad för sorts bostäder tycker du ska byggas i tätorten/saknas i tätorten?
 • Handel i Lindesberg: Tycker du tätorten saknar någon typ av handel? (Ex. shopping, restauranger eller upplevelser som spellokal)
 • Hur du rör dig i tätorten? Gång, cykel, buss, tåg, bil, annat
 • Din framtid i Lindesberg: Vad är viktigt för dig för att bo kvar i Lindesberg eller flytta hit i framtiden?

Medborgardialog med flera av Lindesbergs politiker och kommunens samhällsplanerare:

 • Var: Kungsgatan 35 i Lindesberg
 • När: 15 december kl 10-15; 16 december kl 10-15; 20 december kl 9-12; 21 december kl 13-15
 • Övrigt: 15-16 december kommer politiska representanter att finnas på plats utanför Kungsgatan 35 och Lindesbergs stadsbibliotek vid Norrtullstorget.
 • Kommunen bjuder på kaffe.

”Lindesberg är en stad som växer vilket jag tycker är ofantligt roligt. Jag hoppas att alla som kan tar chansen att fylla i enkäten så att våra samhällsplanerare får ett bra underlag och kan skapa en fördjupad översiktsplan och en riktning för Lindesbergs framtid som speglar medborgarnas behov”, säger Bengt Storbacka (S) – kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg i ett pressmeddelande.

Översiktsplaner och detaljplaner arbetas fram av Lindesbergs kommun genom Samhällsbyggnad Bergslagen och är en viktig del i att forma det Linderberg som vi lever och verkar i.

Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login