Mer kunskap nyckeln till hållbart sparande

Av på 14 juni, 2021

För tredje året i rad presenteras nu rapporten ”Svenskar och Hållbarhet” som genomförs av Insight Intelligence på uppdrag av bland annat Sparbanken Syd. Fyra av tio svenskar (39 %) anger att de sparar i hållbara fonder. Samtidigt svarar 27 procent att de inte sparar i hållbara fonder men att de kan tänka sig att göra det i framtiden, 18 procent är tveksamma inför det.

Tidigare i år presenterade Sparbanken Syd Ekonomihälsaindex som kartlade skåningarnas ekonomihälsa. Där framgick bland annat att 43 procent inte är medvetna om att det går att spara pengar på ett sätt som är bra för klimatet.

”Vi på Sparbanken Syd värnar om skåningarnas ekonomihälsa och ett sätt att jobba med den är sparande i hållbara fonder som är bra för både plånboken och planeten. Den här nya undersökningen och vårt Ekonomihälsaindex visar att vi i egenskap av folkbildare fortsatt behöver göra krafttag för att öka kunskapen om att det går att spara för klimatet, eftersom det verkligen gör skillnad,” säger Crystal Welin, Hållbarhets- och intressentansvarig Sparbanken Syd.

Andra resultat i undersökningen:

  • Nio av tio svenskar tycker att det är positivt att företag tar ställning i samhällsfrågor (91 %) och majoriteten förväntar sig också att företag gör det (63 %).
  • Kvinnor anser i större utsträckning (88 %) än män (73 %) att det finns stora klimatproblem och de är också betydligt mer oroliga över klimatutvecklingen (70 %) än vad män är (51 %).
  • Nio av tio säger sig vara beredda att betala mer för hållbara produkter och tjänster och nära 50 % säger sig vara beredda göra det i stor utsträckning.

Undersökningen baseras på intervjuer med 1000 svenskar mellan 16 och 70 år under april och maj 2021 genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Resultaten sammanfattas i rapporten ”Svenskar och Hållbarhet 2021”.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Sparbanken Syd

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in