Miljonanslag från Michael J. Fox Foundation för att ställa bättre diagnos vid Parkinson

Av på 31 juli, 2020

Runt 20 000 människor i Sverige har diagnosen Parkinsons sjukdom. I dag finns ingen metod som kan avbilda de förändringar i hjärnan som tros orsaka sjukdomen. Nu får forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet närmare sju miljoner kronor från Michael J Fox Foundation för att utveckla en bildteknik som mer exakt kan upptäcka och följa utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

Oskar Hansson, överläkare på Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet, får tillsammans med det schweiziska bolaget AC Immune ett anslag på cirka 30 miljoner kronor. Av dessa går 7 miljoner kronor till Oskar Hansson och hans forskarkollegor som kommer att studera de olika radioaktiva markörer som tillsammans med PET-kamerateknik kan visa förekomsten av det giftiga proteinet alfa-synuklein i olika delar av hjärnan. Parkinsons sjukdom tros orsakas av en ansamling av just detta protein i hjärnan.

Diagnostisk metod
Studierna sker i både experimentella och kliniska undersökningar. Förhoppningen är att utveckla en avancerad bildteknik som mer exakt kan upptäcka och studera utvecklingen av Parkinsons sjukdom i hjärnan.

– Om vi lyckas utveckla en diagnostisk metod som kan upptäcka ansamlingar av alfa-synuklein i hjärnan på ett korrekt sätt vore det ett mycket stort genombrott för hjärnforskningen, säger Oskar Hansson.

Det finns i dag omkring 20 000 personer i Sverige med diagnosen Parkinsons sjukdom. Globalt beräknas över sex miljoner människor vara drabbade och antalet ökar snabbt med en åldrande befolkning. Behovet av nya symtomlindrande behandlingar är stort.

Utvecklad PET-teknik avgörande
Oskar Hansson är forskargruppsledare för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet. Han leder de kliniska studierna som kommer att genomföras vid minnesmottagningen samt neurologimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

– Att utveckla en metod som tidigt avslöjar Parkinsons sjukdom är angeläget. Vi behöver förstå de underliggande sjukdomsprocesserna bättre vid Parkinsons sjukdom, liksom vid andra sjukdomar i hjärnan där alfa-synuklein spelar en roll. En utveckling av PET-kameratekniken kommer att vara avgörande för att kunna utveckla nya nervskyddande läkemedel som kan bromsa eller stoppa sjukdomsutvecklingen i hjärnan vid dessa sjukdomar, säger Oskar Hansson.

Fakta

  • Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. Det finns i dag ingen säker förklaring till varför somliga drabbas av sjukdomen, som är den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter alzheimer.
  • Parkinsons sjukdom är både kronisk och progressiv. Sjukdomen kan i dag varken hindras från att uppstå eller bromsas. 
  • Allt fler får Parkinsons sjukdom och forskning pågår för fullt kring läkemedel och behandling. Globalt sett beräknas i dag över sex miljoner människor vara drabbade, vilket är en fördubbling sedan 1990. Prognoser pekar på att antalet patienter kommer att uppgå till nära 14 miljoner år 2040.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Skånes universitetssjukhus

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in