Mindre Potatis i Sverige och Europa

Av på 21 oktober, 2018
Arkivbild

Mindre Potatis i Sverige och Europa – Potatisodlarnas skördeinventering 2018.

Nu har den svenska skördeinventeringen av matpotatis, genomförd av Potatisodlarna, redovisats vid odlarmöte, den visar på 46 000 ton mindre potatis i år mot ifjol vilket motsvarar ca 4 veckors förbrukning av potatis i landet.

Kvaliteten är bättre än ifjol om än något mer stor potatis och ett bra skördeväder har varit bidragande till en fin produkt, även i Europa (EU28) visar skördeprognoser på en lägre skörd än ifjol, en minskning motsvarande 6,4 miljoner ton (ca 9 ggr hela den svenska matpotatisskörden).

Värmestress kombinerat med torka under säsongen och brist på bevattningsmöjligheter har i stora delar av Europa bidragit till låga skördar.

Att den svenska skörden är lägre beror dels på en arealminskning utifrån dålig lönsamhet i matpotatisbranschen under lång tid, dels den heta och torra sommar vi haft i hela landet. De odlare som inte har bevattning får i år avsevärt lägre intäkter pga låg skörd och de odlare som har bevattning har avsevärt högre kostnader detta år.

Den minskade tillgången på potatis i hela Europa innebär att exportförfrågningar för potatis från Sverige till Europa har förekommit.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in