Musiknätverket återstartar under våren

Av på 10 april, 2022
Bild: Musikscen Örebro

Niclas Molinder och Mikael Enmalm drog igång nätverket Musikscen Örebro i slutet av 2019 och såg framför sig en uppstartsfas på ungefär ett år, innan medlemmarna själva skulle kunna bära nätverket i en gemensam form.

De fick idén genom Creative House, den startup-hubb som Niclas varit med och startat, där man redan har medlemsdrivna nätverk för bland annat marknadsförare, AI-utveckling, startups och hållbara företag.

Men pandemin kom i vägen och alla planer fick skrinläggas. Nu har det gått två år, restriktionerna är så gott som över och Creative House kan återstarta nätverket med ekonomiskt stöd från Örebro kommun. Niclas och Mikael har även plockat in Tim Larsson från Scenit/Region Örebro län i ledningsgruppen.

– Jag har bott här i Örebro i 47 år och arbetar professionellt med musik, men jag har ändå bara träffat en fjärdedel av alla som var med på nätverkets första träff. Därför är jag väldigt glad att vi har börjat träffas och att så många är intresserade, säger Tim.

Musikscen Örebro samlar professionella låtskrivare, artister, producenter, musiker, managers, förlag, labels och andra som arbetar med musik i Örebroregionen. Syftet är få branschen att växa genom att dela erfarenheter, samarbeta och lär känna varandra över alla gränser. Den bärande tanken är att samarbeten, utveckling och kreativitet föds i mötet med människor som har andra perspektiv och erfarenheter.

– Det bästa med det här nätverket är deltagarnas engagemang och att det finns så många potentiella samarbeten. Det här nätverket kan verkligen utveckla musikstaden Örebro och skapa nya livskraftiga företag inom branschen, säger Niclas.

För att stötta initiativet och ge hela musiknäringen en skjuts bidrar Örebro kommun med medel under 2022, där ett tydligt syfte är att skapa förutsättningar för fler företag och arbetstillfällen i branschen. Lyckas projektet väl finns förutsättningar för en förlängning. Detta möjliggör initialt sex större träffar och eventuellt mindre aktiviteter mellan dessa.

– Nu kan vi verkligen nå ut till alla musikskapare och bjuda in dem till intressanta föreläsningar och workshops. Vi har en ambitiös plan, där ungefär hälften av programpunkterna är branschutveckling och andra hälften handlar om det kreativa skapandet. Allt kulminerar i ett par pitch-event nästa år, säger Mikael.

Nästa träff är i Creative House på Älvtomtagatan 12-14 den 28 april och kommer att handla om hur man bygger en fanbase och marknadsför sig som musikskapare. Närmare sommaren sker två träffar om musikbranschkunskap, en nivå 5 maj för dig som är helt ny i musikbranschen och en mer avancerad fördjupning 19 maj för erfarna musikskapare, på Musikhögskolan vid Örebro universitet.

Det finns ett uttalat mål om att nätverket ska öka från nuvarande 140 deltagare per träff till minst 200 deltagare under projektperioden och att 15 % av deltagarna ska försörja sig som musikskapare på hel- eller deltid försörja sig inom egna bolag.

– Örebro är en starkt växande musikstad och det är en viktig näring med många egenföretagare. Denna satsning och gemensamma mötesplats hoppas vi ska skapa nya samarbeten och bygga broar med både nya företag och tillväxt i befintliga, för att tydligare sätta Örebro på kartan som musikstad framåt, säger Ullis Sandberg, kommunalråd (s) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

I höst planerar Musikscen Örebro att köra tre träffar om låtskriveri, att sätta låttexter och om insamlingssällskapen STIM och SAMI.

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa Musikscen Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in