Nedsättning av Eniros aktiekapital

Av på 31 juli, 2013

Eniro har fått tillstånd från Bolagsverket att, i enlighet med tidigare beslut fattat på årsstämman den 25 april 2013, genomföra en minskning av Bolagets aktiekapital.

Aktiekapitalet minskas från 2 529 518 504,50 kronor till 303 542 200 kronor (minskning med 2 225 976 284,50 kronor) utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet, enligt ovan, kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 303 542 220 kronor fördelat på sammanlagt 101 180 740 aktier, envar med ett kvotvärde om 3 kronor. Minskningen påverkar inte antalet aktier i Bolaget.

En nedsättning av aktiekapitalet görs för att anpassa storleken på kapitalet till en nivå som är allmänt vedertagen bland likvärdiga bolag på Stockholmsbörsen.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in