Nora kommuns omsorgspersonal testas – kommunalrådet i spetsen för provtagningsgänget

Av på 18 juni, 2020
Nu erbjuds Nora kommuns vård- och omsorgspersonal att testa om man bär på antikroppar mot covid-29

Nu erbjuder Nora kommuns 350 vård- och omsorgspersonal test av antikroppar mot covid-19. Aktiviteten är en direkt följd av regeringens beslut om så kallad serologisk testning, dvs testning av antikroppar, samt Region Örebro läns beslut kring kostnader och avgifter.

Hittills har det funnits fyra bekräftade fall av covid-19 bland Nora kommuns vård- och omsorgspersonal.Men fler kan ha drabbats av smittan utan att veta om det själva.

– Intresset för att testa sig är jättestort, efter ett dygn har redan 200 anmälningar kommit in, säger Fredrik Bergström, socialchef. 

Statistik

Provsvaren kommer till den som testas inom en vecka och som samlad statistik till Nora kommun. Den som visar sig ha antikroppar förutsätts också berätta det för sin chef.

– Den som får veta att den har utvecklat antikroppar mot viruset vet då att en förkylning inte är detsamma som covid-19, samtidigt som all vård- och omsorgspersonal fortfarande ska hålla sig hemma vid någon typ av symptom. Men här handlar det om en samhällssmitta och om vi får veta att många testade har antikroppar får vi samtidigt facit på att vi klarat av att följa basala hygienrutiner och övriga råd och rutiner från Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län – eftersom inga vårdtagare smittats, säger Fredrik Bergström.

På vårdcentralen

Testningen sker tillsammans med Nora vårdcentral. På vårdcentralen väntar kommunens egen personal, med kommunalrådet Solveig Oscarsson tillfälligt tillbaka i sitt yrke som distriktssköterska. Tillsammans med Jennifer Karlsson, Michelle Gustafsson och Carina Ewertsson svarar de för testningen av den egna personalen.

– Det känns jättebra att få göra en praktisk insats i kampen mot viruset och för att hålla smittan utanför våra boenden, säger Solveig Oscarsson, till vardags kommunalråd men under några dagar tjänstgörande distriktssköterska.

Hälsa | Länet Nora Kommun
Örebronyheter

Källa Nora Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in