Norlandia Care fortsätter att driva Sirishof och Skäpplandsgården

Av på 8 februari, 2019

Programnämnd social välfärd har igår den 7 februari fattat beslut om att tilldela Norlandia Care fortsatt kontrakt för driften av vård- och omsorgsboendena Sirishof och Skäpplandsgården. Nu påbörjas en period fram till och med den 18 februari då övriga företag som har lämnat anbud har möjlighet att överklaga beslutet. Om ingen överklagar beslutet vinner det laga kraft den 19 februari. Avtalet gäller i fyra år med möjlighet till förlängning i upp till tio år.

Kvaliteten i vården och omsorgen till hyresgästerna är det som har varit utgångspunkten i upphandlingen. Norlandia Care bedömdes med god marginal vara den utförare som hade högst kvalitet och därför beslutade nämnden att de skulle få fortsätta att driva verksamheten på Sirishof och Skäpplandsgården, säger John Johansson (S), ordförande för Programnämnd social välfärd.

Vid upphandlingen tittade kommunen på vilket företag som bäst kunde driva verksamheterna med fokus på:

  • personlig omvårdnad och service
  • aktiv och meningsfull tillvaro
  • bemötande och kontinuitet
  • delaktighet
  • personal/medarbetare
  • mat, dryck och måltidsmiljö.

Kraven som ställs är beslutade av programnämnden och vid upphandlingen har alla anbud utvärderats mycket noga och objektivt utifrån dem.

Vi har bjudit in hyresgäster och anhöriga till informationsmöten lite senare i februari när överklagansperioden är över och då kommer vi bland annat att berätta om vilka krav som är ställda inför den här avtalsperioden, säger Patrik Jonsson, programdirektör.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in