Nu blir generalmönsterrullorna sökbara

By on 18 juni, 2022
Bild: ArkivDigital

Nu börjar ArkivDigital indexera generalmönsterrullor! Generalmönsterrullorna i denna serie upprättades 1683–1883 och innehåller både indelta och värvade regementen.

Förr i tiden var militären en viktig del av det svenska samhället. Det fanns två olika typer av regementen, de värvade och de indelta. Det svenska yngre indelningsverket kom till i början av 1680-talet under ledning av Karl XI. I korthet innebar det att man skulle upprätta ett ständigt knekthåll. Kronan skrev kontrakt med allmogen som åtog sig att försörja manskapet till ett regemente i både fredstid och krigstid. I gengäld fick bönderna skattelättnader och var befriade från utskrivning. Knekten fick en plats att bo på (sin indelning) samt utrustning.

De värvade regementena var inte indelta och därför uppbyggda på ett annat sätt. Där fick varje knekt kontant lön och han fick själv bekosta sin utrustning. De fick också själva ordna sin bostad då de inte hade någon indelning.

Med ArkivDigitals nya register blir det nu mycket enklare att hitta de förfäder och släktingar som var soldater. I stället för att bläddra sida efter sida i böckerna så gör du nu bara en snabb sökning på personens namn. När du hittat rätt person kan du klicka på en länk för att läsa om personen i originalkällan där det oftast finns fler uppgifter.

Det material som man publicerat idag innehåller 115 267 sökbara uppgifter från Upplands regemente. 

Följande uppgifter är sökbara i registret för generalmönsterrullorna:

  • Förnamn och efternamn
  • Födelsedatum, födelseår och ålder (i de fall de är nämnda)
  • Födelseplats (om det finns antecknat)
  • Mönstringsår
  • Regemente
  • Kompani
  • Nummer och indelningsplats
  • Rang
  • Tjänsteår

ArkivDigital kommer fortsätta uppdatera det här nya registret med fler sökbara regementen framöver. Håll utkik i bloggen samt sociala medier för att få reda på när man gör nästa uppdatering.

För att söka i generalmönsterrullorna loggar man in på app.arkivdigital.se, klickar på Registersökning och väljer Generalmönsterrullor i listan över registerkällor. Man behöver ha ett abonnemang hos ArkivDigital för att kunna söka. 

Kultur | Sverige
Örebronyheter

Källa ArkivDigital
Det material som vi publicerat idag innehåller 115 267 sökbara uppgifter från Upplands regemente. Vilka årtal som finns med kan du se på den här länken – arkivdigital.se/online/register/generalmonsterrullor

You must be logged in to post a comment Login