Nu börjar vaccinationerna mot säsongsinfluensa

By on 4 november, 2021
Arkivbild

I år startar de allmänna vaccinationerna mot säsongsinfluensan den 9 november, och under de två första veckorna kommer personer i riskgrupper att prioriteras. Det finns risk att influensaepidemin blir intensiv, och på grund av den rådande covid-19-pandemin är vaccination extra viktig.

För vissa kan vaccination mot säsongsinfluensa i samband med påfyllnadsdos mot covid-19 vara aktuellt.

Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas i hela landet den 9 november. Vaccination rekommenderas främst till de som riskerar att bli svårt sjuka: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom. Fram till och med den 21 november prioriteras vaccination av dessa grupper. Om det är aktuellt med en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som influensavaccinet. För personer i riskgrupper är vaccinationen mot influensa kostnadsfri.

‒ Det är viktigt att personer i riskgrupper får skydd mot både säsongsinfluensa och covid-19 eftersom båda virusen kan orsaka svåra infektioner. Vaccination är det bästa sättet vi har att skydda dessa personer från svår sjukdom och död, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig, och kommer att erbjudas vaccination från den 22 november. För personal i vård och omsorg är det arbetsgivaren som bekostar vaccinationen. Från och med den 6 december kan personer som inte ingår i de prioriterade grupperna erbjudas vaccination.

I år erbjuds samtliga personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) ett högdosvaccin med högre dosering av virusprotein för att de ska få ett bättre skydd mot svår sjukdom. Högdosvaccinet kan ge något ökade biverkningar, såsom ont i armen, feber eller muskelvärk. Högdos influensavaccin och vaccin mot covid-19 ges med minst 7 dagars mellanrum.

Vaccinet skyddar mot svår sjukdom

Det är för tidigt att med säkerhet säga hur säsongens influensaepidemi kommer att utvecklas, men det finns risk för att den blir intensiv. I olika länder i Europa har smittspridningen börjat och domineras av influensa A(H3N2), som slår hårt mot äldre. Spridningen av influensa har också varit låg eller mycket låg i Sverige de senaste två vintrarna, vilket betyder att fler nu är mottagliga för att smittas och insjukna i höst och vinter.

För de flesta som insjuknar i influensa går infektionen över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, hosta och snuva eller som en lindrigare förkylning. Men en del personer drabbas hårdare. Även om influensavaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd så lindrar det symtomen och skyddar mot svår sjukdom. Läs mer om symtom på influensa och behandling av influensasjuka via länken Sjukdomsinformation om influensa. Praktisk information om vaccineringen finns för varje region på regionernas webbplatser eller 1177 Vårdguidens webbplats, www.1177.se.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login