Nu kan riskgrupper från 18 år erbjudas dos 3 samt personer födda 1961 eller tidigare

By on 4 december, 2021

Nu tar Region Örebro län nästa steg när det gäller påfyllnadsdos mot covid-19. Från och med idag 3 december kan nästa grupp i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning erbjudas dos 3. Nu öppnas bokningen för personer från 18 år och uppåt, tillhörande riskgrupper. Dessutom välkomnas personer födda 1961 eller tidigare att boka tid för dos 3.

Att nu nästa grupp i vaccinationsprogrammet kan släppas på hänger samman med att regionen har skalat upp kapaciteten när det gäller vaccination. Inför kommande vecka kommer det att finnas drygt 15 000 bokningsbara tider totalt jämfört med innevarande vecka då 13 000 bokningsbara tider funnits tillgängliga för vaccination mot covid-19.

Regionens målsättning är att så många som möjligt ska kunna erbjudas en tredje dos sex månader efter den andra dosen. Med anledning av det finns nu fler bokningsbara tider.

”Vi jobbar för att få en stabil och hållbar organisation för vaccinationen i länet. Jag vill understryka vikten av att vaccinera sig, både för sin egen skull och för andras”, säger Stellan Johansson, vaccinationssamordnare.

Uppskalningen på kort sikt innebär utökning av öppettider vid vaccinationsmottagningarna i länet.

”Det är viktigt att ha en hög tillgänglighet som underlättar för våra invånare att vaccinera sig mot covid-19. Inte minst med tanke på senaste tidens ökade smittspridning”, säger vaccinationssamordnaren.

Han påminner om möjligheten att gå in och titta efter lediga tider på annan vaccinationsmottagning om det är fullt på den närmaste mottagningen. Dessutom läggs tider ut kontinuerligt, så finns inga tider ena dagen, kan det ha fyllts på med bokningsbara tider nästkommande dag.

Personer som erbjuds dos 3 från och med fredag 3 december är

 • Personer födda 1961 eller tidigare.
 • Personer 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 • Personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (15:22)

Personer i åldern 18 – 64 år tillhörande följande medicinska riskgrupper:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke och hypertoni
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Kronisk lever- och njursvikt
 • Diabetes typ 1 och typ 2
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom
 • Gravida som är äldre 35 år och har ett BMI över 30.

Observera att förutsättningen för att ta dos tre är att det gått minst 6 månader från dos 2 för personer mellan 18 och 64 år. För dem över 65 år ska det ha gått minst fem månader mellan doserna.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login