Nu ligger konkurserna i Norden på lägre nivåer än innan pandemin

Av på 26 augusti, 2021

Antalet konkurser fortsätter att minska på alla nordiska marknader förutom i Danmark. Under första halvan av 2021 var antalet konkurser lägre än innan utbrottet av Covid-19 i både Norge, Finland och Sverige, enligt färsk data från Enento Group och Experian. I Danmark har konkurserna ökat med 6 procent jämfört med samma period under 2019. Bakom siffrorna ligger olika nationella tillvägagångssätt för att hantera pandemins ekonomiska utmaningar.

Enento Group och Experian har analyserat och sammanfattat konkurserna under de första sex månaderna under 2021 i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Företagen har jämfört datan med den från samma period under 2020, men också 2019 – innan pandemin förändrade världen. Trenden med minskat antal konkurser under första halvan av 2021 ser ut på ett liknande sätt i alla nordiska länder. Danmark utgör undantaget.

– Det vi ser just nu är en global återhämtningstrend, med ökande BNP i utvecklade länder under 2021. Uppåtgående aktiemarknader och bostadspriser, i kombination med stödprogram riktade åt mindre företag, driver konsumtion och ekonomisk tillväxt. I Norden finns en liknande trend, men tillvägagångsätten för att hantera ekonomin skiljer sig något åt mellan de nordiska länderna. Vi har nu nått fram till en punkt där vi kan börja se vissa indikatorer på vilka ekonomiska strategier som fungerade och vilka som inte gjorde det, och det är intressant, kommenterar Jukka Ruuska, vd på Enento Group, den nordiska ägaren av bland annat UC i Sverige.

Danska konkurser slog i taket

Den senaste nordiska statistiken från Enento Group och Experian visar att konkurser generellt har minskat i Norden. I Sverige var minskningen -14 procent jämfört med första halvan av 2019, i Finland -3 procent och i Norge markanta -32 procent.

I Danmark har konkurserna ökat med 6 procent mellan 2019 och 2021, och med 69 procent mellan 2020 och 2021.

– Konkurserna i Danmark som vi nu ser i statistiken är främst en följd av fördröjda konkursförföranden. Praktiskt taget alla restriktioner har nyligen hävts och ekonomin som helhet går rätt bra. Antalet nystartade företag har också gått upp jämfört med i fjol. I Finland har lagstiftningen tillfälligt ändrats för att göra det svårare att ansöka om konkurs. I Danmark kan företag skjuta upp momsinbetalningar. Också i Sverige blir framtiden svår att förutse, eftersom vi inte vet i vilken utsträckning företagen som skjutit upp sina skatteinbetalningar kommer att lyckas betala dessa inom den uppsatta tidsramen. Konkurserna kan komma att öka ytterligare längre fram om drabbade företag inte ökar sitt kassaflöde tillräckligt. Virusets delta-variant och en ökad inflation utgör andra hot mot den övergripande positiva bilden. En annan risk är att ekonomin blir överhettad. I Danmark väntas kraftigt höjda priser på råmaterial pressa upp priser och skapa flaskhalsar i leveranskedjor, kommenterar Jukka Ruuska, vd på Enento Group.

Detaljhandeln återhämtar sig i alla nordiska länder

På ett övergripande plan är dock indikatorerna för de nordiska ekonomiernas framtid positiva. Få branscher i Norden har gjort en U-sväng på samma sätt som detaljhandeln. Branschen är på väg att återhämta sig i hela Norden. Konkurserna ligger nu på en lägre nivå jämfört med innan covid-19. I Sverige var minskningen -6 procent jämfört med första halvan av 2019, i Finland -12 procent, i Danmark -9 procent och i Norge markanta -54 procent.

– Försäljningen inom detaljhandeln ökar brett igen, både inom e-handel och i fysiska butiker. Undersektorer som friluftshandeln presterar fenomenalt bra när konsumenterna tillbringar sin semester hemma. Men det finns fortfarande vissa problem med leveranskedjorna, bland annat i gränsregionen mellan Sverige och Norge där restriktionerna har haft en enorm påverkan på detaljhandlarna, kommenterar Jukka Ruuska, vd på Enento Group.

Hotell och restaurang går bra i Finland och Norge

Hotell- och restaurangbranschen, som varit väldigt utsatt för konkurser under början av pandemiutbrottet, går nu bra i både Finland och Norge. Konkurserna har till och med minskat med -11 procent i Finland och -41 procent i Norge jämfört med samma period under 2019.

I Sverige och Danmark har konkurserna ökat jämfört med 2019, men jämfört med 2020 har de minskat med -20 procent i Sverige – vilket innebär att branschen sakta börjar återhämta sig även där. I Danmark har konkurserna i branschen däremot ökat med 44 procent mellan 2021 och 2020.

– Det här är en bransch som kraftigt har påverkats av pandemin nästan överallt i världen. I Norden upplever vi nu en positiv trend när restauranger ökar sin omsättning i samband med att samhället öppnar upp. En annan trend som vi väldigt sannolikt kommer att se öka över tid är konsumenter som nu börjar lägga sina ökade besparingar på konsumtion. Det finns en möjlighet till en ketchupeffekt som kommer att gynna de små företagen, inte minst inom hotell- och restaurangbranschen. På kort sikt saknar dock många företag erfaren personal, vilket kommer att påverka möjligheten att dra nytta av den ökande efterfrågan från konsumenter, kommenterar Jukka Ruuska, vd på Enento Group.

Byggbranschen är fortfarande mindre påverkad

En bransch som varit relativt stabil i hela Norden under pandemin är byggbranschen. I Sverige ökade konkurserna enbart med 5 procent jämfört med 2019, i Finland minskade den med -5 procent och i Norge med -28 procent. Än en gång utgör Danmark undantaget med en ökning på 27 procent.

– När många konsumenter tillbringar mer tid hemma och bostadspriser ökar, har många bestämt sig för att renovera. Detta har lett till en ökad efterfrågan på byggtjänster och antalet företag inom branschen har ökat. Branschen är vanligtvis kraftigt påverkad av konkurser, men har intressant nog inte påverkats under pandemin frånsett några undantag, kommenterar Jukka Ruuska, vd på Enento Group.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: UC

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in