Ny app hjälper ambulanspersonalen att vara uppdaterad på det senaste

By on 20 juni, 2017
Torbjörn Bergvall (bilden) har utvecklat appen tillsammans med kollegorna Per Bonerfält och Jan Arvidsson.

Ambulanspersonalen i Region Örebro län kan numera vara ständigt uppdaterade när de är ute på fältet. Detta tack vare en app till telefonen innehållande alla nödvändiga riktlinjer.

När ambulanspersonalen jobbar behöver de ta en massa beslut kring patienterna. De besluten bygger på riktlinjer för behandling och läkemedelshantering. Tidigare har riktlinjerna varit samlade i en bok i fickformat som omarbetades och trycktes vartannat år. Men nu har ambulansen tagit klivet in i applikationernas värld.

Bakgrunden är att det var svårt att hålla boken uppdaterad. Det var både omständligt och dyrt, och när senaste upplagan kom från tryckeriet så kunde det i teorin redan finnas delar som var inaktuella.

Det berättar Torbjörn Bergvall, verksamhetsutvecklare för ambulanssjukvården i regionen, som har utvecklat appen tillsammans med Per Bonerfält, medicinskt ledningsansvarig på USÖ-ambulansen, samt Jan Arvidsson, sjuksköterska, från ambulansen i Karlskoga.

Därför började man diskutera olika lösningar, och efter att ha sett att Region Västernorrland hade sina riktlinjer samlade i en app i telefonen, beslutade man i länsambulansgruppen att så får det bli även i Region Örebro län.

Vid årsskiftet var man redo att släppa en testversion.

”Årets första månader kan man säga att den var i provdrift”, säger Torbjörn Bergvall som berättar att man samtidigt utrustade alla länets ambulanser med smartphones.

”Radioskugga” – inget problem

Från den 1 maj kör man i skarpt läge.

Grunden är detsamma som innehållet i den gamla boken. Men eftersom det är så enkelt att redigera och uppdatera i appen, så har man lyft in ytterligare användbara riktlinjer och funktioner. Appen har en sökfunktion, och när viktiga uppdateringar görs kommer push-notiser så att personalen kan gå in och läsa på vad som är nytt.

”Just nu jobbar vi också med att utveckla en funktion för beräkning av läkemedelsdoser utifrån patientens längd och vikt.”

Inte heller behöver någon oroa sig för att stoppas av obefintlig mottagning på mobilen i händelse av att ambulansen är på uppdrag ute i ”obygden”.

”Den senaste versionen av appen finns hela tiden sparad i mobilen, så att man kommer åt den även om mottagningen är dålig.”, förklarar Torbjörn Bergvall.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login