Ny fond för privata investeringar i läkemedel och vaccin för utvecklingsländer

Av på 23 september, 2013

Idag lanseras en ny investeringsfond för global hälsa av finansinstitutet JPMorgan Chase & Co och Bill & Melinda Gates Foundation. Sverige och Sida har varit med och initierat arbetet och går in med 17 procent av fondens kapital i garantier i fonden. Fonden inriktas på att ta fram läkemedel och vaccin för de sjukdomar som i utvecklingsländer skördar flest offer, som kolera och malaria.

I dagsläget finns det 94 miljoner dollar i fonden som är den första i sitt slag. Genom Global Health Investment Fund (GHIF) ges enskilda och institutionella investerare möjlighet att investera i den sista fasen i den kliniska forskningen och även i framtagning av innovativa produkter för hälsa riktade till låginkomstländer. Fonden kommer att bidra till de mest lovande insatserna för att bekämpa hälsoutmaningar i utvecklingsländer såsom mödra- och barnadödlighet.

Målet är att finansiera ett tiotal projekt riktade mot sjukdomar som kolera, malaria, lunginflammation, diarré och TBC. Dessa sjukdomar får stora konsekvenser i utvecklingsländer och genom att förbättra hälsosituationen kan man också minska fattigdomen.

– Sverige och Sida är glada att vara en del av detta banbrytande initiativ där privat kapital sätts i arbete för utveckling. Det här visar vilka viktiga resultat som kan nås när bistånd, näringsliv och filantropi arbetar hand i hand, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida.

GHIF kommer att investera i till exempel nya läkemedel och vacciner, nya diagnosverktyg och barnanpassning av befintliga produkter. Fonden kommer även att göra insatser för att expandera tillverkningskapacitet och på andra sätt bidra till framtagandet av produkter och tekniska lösningar till de mest behövande för ett överkomligt pris. Bland investerarna återfinns bland annat läkemedels-jättarna GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer och företag som norska Storebrand och JPMorgan Chase.

– Vi investerar i global hälsa eftersom vi vet att när hälsan förbättras, förbättras människors liv på alla sätt, säger Bill Gates.

De finansiella riskerna med att investera i den kliniska utvecklingen av ny teknik kompenseras delvis genom garantier från Gates Foundation och Sida. För svensk del handlar det om att Sida går in med 17 procent vid eventuella förluster. Fonden kommer att innebära en möjlighet för finansiell avkastning för investerarna genom affärsmöjligheter på såväl nya som befintliga marknader. Samtidigt ger detta också så kallad ”social avkastning” där företagen bidrar till att förbättra hälsa och rädda liv. Vid en vinst kommer 20 procent att gå tillbaka till fonden och till nya projekt.

– Kommersiell finansiering för global hälsa forskning och utveckling är viktigare än någonsin. Det finns ett stort antal innovativa lösningar och produkter under utveckling, men kliniska studier är kostsamma och privat kapital har en viktig roll att spela här, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Den Londonbaserade kapitalförvaltaren LHGP Asset Management (Lion´s Head) kommer att ansvara för hanteringen av portföljinvesteringarna. Bland investerarna finns även Grand Challenges Canada, Children’s Investment Fund Foundation, den tyska regeringen genom KfW och Världsbankens International Finance Corporation.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in