Ny konjunkturprognos – En ovanligt djup lågkonjunktur

Av på 15 september, 2020
Arkivbild

Sverige befinner sig i en mycket djup och allvarlig lågkonjunktur. En viss uppgång har skett under sommaren, men produktionsnivåerna är fortfarande betydligt lägre än i början av året och arbetslösheten stiger kraftigt. Återhämtningen till ett normalläge kommer att ta flera år. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets tredje konjunkturrapport.

BNP i Sverige väntas falla med 4,7 procent i år och i euroområdet väntas BNP sjunka med 8,5 procent. De stora BNP-fallen kommer inte att hämtas in under 2021 varken i Sverige eller euroområdet. Prognosen innebär att Sverige befinner sig i en synnerligen allvarlig och djup lågkonjunktur både i år och i nästa år. Arbetslösheten väntas bli 10 procent nästa år.

En trög utveckling internationellt slår direkt på Sverige som är en liten öppen ekonomi med stor exportsektor och för svensk del väntas inte kronan stimulera tillväxten, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna. – Vi ser att nedgången är bred och osäkerheten stor. Kommer samhällen att stängas ned på nytt eller blir det mer lokala utbrott och begränsningsåtgärder? Osäkerheten hämmar både konsumtions- och investeringsviljan.

Delar av basindustrin hårt drabbade

Under andra kvartalet minskade produktionen inom näringslivet med nästan tio procent på ett år. Produktionen föll inom industrin, byggbranschen och tjänstesektorn, inklusive handeln och delar av basindustrin har drabbats hårt av pandemin.

– Vi har sett en stor nedgång inom stål- och metallindustrin bland annat till följd av nedgången i tysk bildindustri, säger Kerstin Hallsten.

I juli var produktionen i stål- och metallindustrin 23 procent lägre än året innan. Även delar av pappersindustrin har utvecklats synnerligen svagt och i juli minskade exportvolymen av grafiskt papper med 30 procent. Den här nedgången beror på en vikande efterfrågan på tidningspapper och kopieringspapper och den utvecklingen inleddes redan innan pandemin.

Ordersituationen och stämningsläget är också mycket svagt inom stål- och metallindustrin liksom i delar av skogsindustrin och fortsatta neddragningar förväntas, säger Kerstin Hallsten. – Samtidigt ger ett ökat fokus på klimat och hållbarhet möjligheter för den svenska basindustrin. Produkter från skogen och metaller är en viktig del i att minska koldioxidutsläppen och svensk basindustri ligger i framkant när det gäller hållbar produktion och att bidra till att minska de globala klimatavtrycken.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Industriarbetsgivarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in