Ny kunskap kan göra tågresan mer komfortabel och pålitlig

Av på 18 maj, 2021

Vad som händer på ett område stort som en enkrona under bråkdelen av en sekund, när tåghjulet möter rälsen, är en av de viktigaste faktorerna för att göra tågresan ännu mer komfortabel och hela järnvägssystemet mer robust.

Att öka kunskapen om vad som händer när tågets hjul möter rälsen, ofta i 200 km/h, har visat sig skapa möjligheter att både göra tågresan mer komfortabel och hela järnvägssystemet mer pålitligt.

På fackspråk benämns det bästa förhållandet mellan hjul och räls som ett mått på ekvivalent konicitet. Om både rälsen och järnvägshjulen anpassas till detta mätetal kan skakningar och vibrationer minska. Det handlar om att hjul och räls måste slipas på ett speciellt sätt och i förhållande till varandra.

Bakom den nya kunskapen ligger ett nytt och mycket omfattande sätt att bestämma prestandarden på hela järnvägsnätet och tåghjulet. För att verifiera och få mätresultat från nya områden har projektet även mätt manuellt.

Detta nya sätt att mäta, som förkortas GIP, har uppmärksammats av CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, och kommer i nästa utgåva att införas som ny standard för mätningar av förhållandet mellan hjul och räls.

– Så här långt har våra resultat redovisats i tolv tekniska rapporter som diskuterats i branschen. Tills vi ser konkreta resultat i tågtrafiken dröjer den nog några år, men det är nu som det kunskapsmässiga genombrottet har skett, säger Matthias Asplund, Senior spårspecialist, Trafikverket.

Med hjälp av den nya parametern kommer det också bli möjligt att skilja de skakningar och vibrationer som är ett rent komfortproblem från de som är säkerhetsrelaterade. Idag är det inte möjligt och därför behandlas alla skakningar och vibrationer över en viss nivå som säkerhetsproblem. Det leder till att hastigheten på banan sänks och att tåget tas ur trafik för underhåll. Den nya kunskapen hos projektet kan därför bidra till både en mer komfortabel och robust tågtrafik.

– Dagens avreglerade järnväg har gjort det svårare att lösa den här typen av problem som både involverar infrastrukturförvaltaren Trafikverket och oss operatörer. I det här projektet har vi hittat ett fruktbart samarbete inom ett område som är viktig för resenärerna, säger Pär Söderström, Technical specialist – Mechanical SystemSJ.

Att förstå vad som händer mellan hjul och räls blir dessutom allt viktigare desto snabbare tåget kör. All ny järnväg som Trafikverket byggt de senaste åren klarar hastigheter upp till 250 km/h och de tåg som SJ nu upphandlar ska kunna köra i 250 km/h. Med de nya kunskap som kommit fram i projektet kommer även tågresor i högre hastigheter än dagens bli en mycket bekväm upplevelse.

Nästa fas i samverkansprojektet mellan Trafikverket och blir att föra ut de nya resultaten till järnvägsoperatörer och vidare inom infrastrukturförvaltaren. Problem med skakningar och vibrationer utöver vad som kan förväntas av en komfortabel tågresa uppmärksammad på allvar första gången 2016 i samband med invigningen av tågtunneln genom Hallandsåsen. De problem som tågen hade på den nylagda rälsen blev startskottet för samarbetet mellan SJ och Trafikverket. Nu fortsätter samarbetet med att bland annat utforma gränsvärden för det som kan klassas som rena komfortproblem.

Fakta

Projektet drivs inom ramen för EUs järnvägsforskningsprogram Shift2Rail. Projektets resultat redovisas i tolv olika delrapporter och fyra forskningsartiklar, som finns tillgängliga på Trafikverket.

Högsta hastighet på svensk järnväg är idag 200 km/h. Operatörer kan ansöka om tillstånd för överhastighet med upp till 10%. SJs X2000 är ett av de fordon som har maximalt tillåten överhastighet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: SJ

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in