Ny läkarutbildning sätter fokus på icke hormonella preventivmetoder

Av på 20 november, 2018
Arkivbild.

En förutsättning för att en preventivmetod ska fungera är att patienten tror på den, menar Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och reproduktionsmedicin vid Karolinska Institutet. Hormonbaserade metoder är väl beprövade men en del upplever negativ humörpåverkan. Något man slipper med hormonfria alternativ – samtidigt som dessa ställer högre krav på individen. Hur ska man resonera vid rådgivning? Detta och mycket mer lyfter NetdoktorPro i en ny läkarutbildning.

– Jag har känslan av att det råder en allmän hormonrädsla, som har pågått ganska länge men tilltagit på senare år. Användningen av hormonella preventivmedel har inte minskat drastiskt men den har förändrats och långverkande preventivmedel har ökat, vilket är bra, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och reproduktionsmedicin vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hennes uppfattning är att allt fler kvinnor frågar efter hormonfria preventivmetoder. Något som ställer högre krav på barnmorskor och läkare som ska ge råd kring detta.

– Det är framförallt barnmorskor som ger rådgivning och de följer ju de allmänna riktlinjerna, vilket är att rekommendera något säkert. Det är viktigt med riktlinjer men man måste se till individen. En förutsättning för att preventivmetoden ska fungera, det gäller alla metoder, är att patienten måste tro på den, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Följ ett patientfall vid rådgivning av preventivmetoder
För att öka kunskapen hos professionen har NetdoktorPro, tillsammans med Angelica Lindén Hirschberg, tagit fram en läkarutbildning om hormonfria preventivmetoder. Syftet är att belysa olika metoders för- och nackdelar ur ett patientperspektiv. Deltagaren får följa patientfallet om småbarnsmamman Petra som har bokat tid på gynekologmottagningen för diskussion om preventivmedel.

– Läkarutbildningen ger exempel på hur det kan se ut i vardagen och att det inte alltid är så lätt att rådge, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Patientfallet i utbildningen är uppdelat i fem delar med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Det tar omkring 15 minuter att genomföra utbildningen och alla svar är anonyma. Läkarutbildningen vänder sig till läkare och barnmorskor, men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av informationen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in