Ny överenskommelse ska ge fler jobb inom byggsektorn

By on 17 februari, 2019

Byggsektorns parter har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tecknat en ny nationell överenskommelse för kompetensförsörjning inom byggbranschen. Samarbetet ökar möjligheterna för nyanlända, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa att få jobb inom byggsektorn.

Byggsektorn har en lång och framgångsrik historik av samarbete mellan arbetsmarknadens parter och myndigheter för att hitta vägar tillbaka till arbetslivet för funktionsnedsatta. Den nya nationella överenskommelsen som nyligen har undertecknats, innebär att samverkan i byggsektorn även utökas till att omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa.

– För våra medlemsföretag är bristen på kvalificerad arbetskraft det största tillväxthindret i dag och i stort sett alla företag i byggbranschen skriker efter personal att rekrytera. Med tanke på att vi i Sverige fortfarande har ett stort behov av att bygga nya bostäder samt att renovera det befintliga fastighetsbeståndet, så har personalbristen i byggbranschen nu utvecklats till ett allvarligt samhällsproblem. Därför är det väldigt positivt att vi nu har fått till denna överenskommelse som jag hoppas ska kunna bidra till att vända denna negativa utveckling, säger Johan Lindström vd och förbundsdirektör i Plåt & Ventföretagen.

Arbetsförmedlingen bidrar med matchning och insatser som kan anpassas efter individernas behov, exempelvis anställningar med stöd, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar. Byggsektorns representanter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att samverka regelbundet på nationell, regional och lokal nivå så att kompetensförsörjningen blir så effektiv som möjligt.

– Det råder brist på arbetskraft inom byggbranschen och för att kunna trygga kompetensförsörjningen krävs att vi tar vara på kompetensen även hos nyanlända och långtidsarbetslösa. Vi är väldigt glada för branschens genuina engagemang för arbetssökande och för att den här nya och bredare överenskommelsen har kommit till stånd, säger Pia Ackmark, Direktör verksamhetsområde Arbetsgivare på Arbetsförmedlingen.

Galaxen Bygg är i byggsektorns samverkansorgan, Samverkansgrupperna, ansvarig för att driva arbetet för att de som står utanför arbetsmarknaden ska få en möjlighet att jobba i byggsektorn.

– Det är en väldig styrka att parterna i byggsektorn tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör en kraftsamling och tecknar den här överenskommelsen. På Galaxen Bygg är vi stolta över att få förtroendet att arbeta med alla målgrupper som står utanför arbetsmarknaden och att bidra till att fler personer får arbete i byggsektorn, säger Per Kågström, vd på Galaxen Bygg.

De parter som förutom Plåt & Ventföretagen deltar i överenskommelsen är Arbetsförmedlingen, Byggnads, Försäkringskassan, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Måleriföretagen, Seko, Svenska Elektrikerförbundet samt Sveriges Byggindustrier

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login