Ny rapport: Covid-19-pandemin kan få katastrofala följder för en hel generation flickor

By on 4 maj, 2020
Fatima, 15 år från Nigeria bor i ett flyktingläger på grund av Boko Harams terror som tvingat familjen att fly. Nu har hon inte kunnat gå i skolan sedan en månad tillbaka på grund av nedstängningen i samhället. Foto: Plan International

Barnrättsorganisationen Plan International varnar i en ny rapport för att pandemins effekter kan få allvarliga konsekvenser för flickor i form av övergrepp, våld, barnäktenskap och ofrivilliga tonårsgraviditeter.

– Flickor drabbas extra hårt i alla humanitära kriser. Redan nu ser vi hur våld och sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor ökar när skolor håller stängt och familjer är isolerade. När familjer är ekonomiskt pressade ökar också risken för att flickor gifts bort och blir ofrivilligt gravida. Det får livslånga konsekvenser, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

I rapporten ”Living under lockdown – girls and Covid-19” har Plan International sammanställt resultat från flera studier av olika humanitära kriser där man sett att katastrofer, epidemier och konflikter får förödande konsekvenser för flickor – både på kort och lång sikt. Organisationen har intervjuat flickor och studerat effekterna av ebolautbrottet i Västafrika, av konflikt och hunger i Sydsudan och området runt Tchadsjön, av Rohingyakrisen och flyktingsituationen i Libanon.

Studierna visar dels att tonårsflickor drabbas extra hårt i humanitära kriser, dels att de ofta faller mellan stolarna då insatser antingen riktas mot yngre barn eller mot kvinnor.

Här är några av riskerna som organisationen ser att flickor kan drabbas av i spåren av den pågående pandemin:

  • Flickor utsätts för övergrepp och våld i hemmet, medan skyddsnät som skola och samhällsservice är nedstängda.
  • En ökning av barnäktenskap och oönskade graviditeter. FN varnar att över 7 miljoner kvinnor riskerar att bli ofrivilligt gravida under de kommande månaderna i spåren av pandemin. Dessa siffror brukar vara i underkant då man inte räknar med ogifta kvinnor och flickor under 15 år, som löper de största riskerna vid graviditet och förlossning.
  • Ökad fattigdom och hunger. 
  • Flickor riskerar att aldrig komma tillbaka till skolan på grund av att familjer förlorar sin inkomstkälla eller för att de gifts bort och blir unga mödrar.
  • Risk för att flickor smittas av viruset eftersom de förväntas ta hand om syskon och sjuka.

Flickor berättar att de är rädda för våld

Runt hälften av världens befolkning är instängda i sina hem under olika karantänsregler i hopp om att begränsa smittan. Runt 740 miljoner flickor tvingas just nu stanna hemma från skolan. Många flickor berättar att de är rädda för att utsättas för våld.

“Min rädsla över viruset är att flickor och kvinnor verkligen kommer drabbas så hårt. Vi kommer lida brist på mat och män kommer utsätta oss för övergrepp. För om jag inte har mat och frågar en pojke om hjälp, så kommer han att be mig om sex innan han delar med sig av sin mat”, säger Janet, 14 år från Liberia.

Kawsara, 15 år bor i ett av världens största flyktingläger i Cox’s Bazar, Bangladesh, och tillbringar alla dygnets timmar instängd i familjens tält:

”Livet i lägret har blivit värre på grund av nedstängningen. Vi får inte ens hälsa på i granntälten. Vi lär oss hur vi ska tvätta händerna, men vi behöver tvål, munskydd och handdukar för att hålla oss rena. Vi bor i ett väldigt tätbefolkat område. Hur ska vi kunna hålla social distans?”

Plan International föreslår en rad åtgärder för att skydda flickor under och efter pandemin:

Regeringar världen över måsta satsa resurser på att skydda alla barn, särskilt flickor, från våld. Sedan måste flickor få tillgång till ungdomsmottagningar, preventivmedel, mensskydd, rent vatten och toaletter. Och slutligen, vi måste ge fler flickor tillgång till distansutbildning och göra allt för att de kommer tillbaka till skolan igen, säger Mariann Eriksson.

Världen
Örebronyheter

Källa Plan International

You must be logged in to post a comment Login