Ny rapport visar trendbrott bland unga på arbetsmarknaden

By on 2 mars, 2023
Arkivbild

Majoriteten av unga på arbetsmarknaden i dag vill ha bra betalt och en trygg anställning. Vikten av hög lön är ett tydligt trendbrott vid jämförelse med tidigare generationer. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för arbetsgivare i dag. Det riskerar att hämma tillväxten, varpå det är viktigt för Västsveriges arbetsgivare att bli medvetna om vad den yngre generationen söker sig till.

Det är en stor andel unga i Västsverige, 82%, som i dag anser att det är viktigt att tjäna bra med pengar. En siffra som vid första anblick kanske inte sticker ut, men här kan vi se ett tydligt trendbrott. När frågan ställdes 2020 svarade 65 % att det var viktigt med pengar. Siffran har alltså ökat med nästan 20 procentenheter på två år. En tydlig indikation på att pengar blir alltmer väsentligt för unga.

– I vår rapport Gig eller guldklocka presenterar vi både vad unga på arbetsmarknaden vill ha och vad arbetsgivare kan göra för att locka och behålla ung kompetens. Vi ser det som en guide till den nya generationen på arbetsmarknaden, säger Oskar Avedal, projektledare inom kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren och författare till rapporten.

– Det finns i dag en förutfattad bild att detta är en generation som är svår att behålla, som inte vill ha vare sig trygghet eller pengar utan snarare attraheras av att jobba i korta projekt. Men det vi ser i undersökningen är motsatsen. Unga kommer söka sig vidare om de inte trivs. Men det har att göra med arbetsklimatet och trivseln hos den enskilda arbetsgivaren, inte för att unga som kollektiv vill pendla mellan olika anställningar och arbetsgivare, förklarar Oskar Avedal.

­­­­­­Fler aktörer behöver vara en del av lösningen

Att kunna attrahera, behålla och utveckla unga är en nyckel för att säkra företagens kompetensförsörjning. Men också en nyckel för att kunna fortsätta utveckla sitt företag och sin affärsidé. För att möjliggöra företagens utveckling, behöver fler aktörer arbeta tillsammans.

Skillnaden mellan efterfrågan och utbud av kompetens är också ett underbetyg för utbildningssystemet. Det är lika viktigt att kunna attrahera kompetens som att tillräckligt många med rätt kompetens lämnar våra skolor och universitet.

– Enskilda arbetsgivare behöver ta sitt ansvar och jobba med företagets attraktivitet. Men vi behöver också politiken för att skapa rätt förutsättningar för utbildningsväsendet som är näringslivets viktigaste leverantör. Utbildning och näringsliv behöver gå hand i hand. De utbildningar som erbjuds måste matcha arbetsmarknadens faktiska behov och utbildningsväsendet måste börja arbeta närmare företagen. Det är lättare sagt än gjort men om näringslivet står redo att dra sitt strå till stacken behöver det offentliga svara upp, avslutar Oskar Avedal.

Västsvenska Handelskammaren har tagit fram en rapport för att kartlägga och undersöka vad generation Z ser som viktigt i valet av arbetsgivare. Rapporten bygger på data inhämtat från enkätstudier, beställt från Ungdomsbarometern. Där har man pratat med yrkesverksamma västsvenskar mellan 25–35 år.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Västsvenska Handelskammaren

You must be logged in to post a comment Login